Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief - online 24 mei 2020.

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Liturgie voor zondag 24 mei 2020, Protestantse gemeente De Ontmoeting, zondag Cantate
9.30 uur, Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: ds. Karin van den Broeke
Organist: Kees Borgdorff
Ouderling: Conny Slotema
Diaken: Liza de Winter

Vooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 273: 1, 2 en 3

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 23b: 1 en 2

Kindermoment

Gebed om Ontferming

Glorialied:

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing Oude Testament: Psalm 23

Lied: 23c

Schriftlezing Nieuwe Testament: Johannes 17, 1-13

Lied: 663 (drie coupletten)

Verkondiging

Lied: 969 (vier coupletten)

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Gebeden - Onze Vader

Slotlied: 675 (twee coupletten)

Zegen + Amen (431c)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus