Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief: Online viering Hemelvaart 21 mei 2020

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Hemelvaartsdag 21 mei 2020 - Wissenkerke

9.00 uur, Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: ds. K. vd Broeke
O.v.dienst: Kees
Diaken: Karin
Organist: Henk
Koster: Frans
Nevendienst: n.v.t.


Orde van Dienst, 21 mei 2020, Hemelvaart , Protestantse gemeente De Ontmoeting

Welkom door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 215: 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 215: 3, 4 en 5

Kyriëgebed

Glorielied: 903: 1 en 3

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing: Deuteronomium 34, 5-12

Lied: psalm 78: 1 en 2

Schriftlezing: Handelingen 1, 1-14

Lied: 919: 1 en 4

Verkondiging

Lied: 871 (vier coupletten)

Gebeden

Stil Gebed

Onze Vader

Slotlied: 825: 1, 3 en 4

Zegen

Amen (gezongen) (431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus