Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 5 januari 2020 met aanvulling

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Ouderling: Kees
Diaken: Nel
Orgel: Henk
Koster: Leen
Nevendienst: Els
Oppas: Tessa

Liturgie voor zondag 5 januari 2020, gezamenlijke dienst Protestantse gemeente De Ontmoeting,

Opstandingskerk te Wissenkerke

Welkom door ouderling van dienst

Openingslied: 494

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied 496

Kinderen gaan naar kindernevendienst

Gemeente zingt: Wij gaan voor even uit elkaar


Wij gan voor even uit elkaar


Gebed om ontferming

Glorialied 513 (vier coupletten)

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing uit de Profeten: Jesaja 60, 1-6

Lied: psalm 72, 1, 2 en 3

Lezing van het evangelie: Matteüs 2, 1-12

Lied: 520 (zeven coupletten)

Overweging

Orgelspel

Lied: 495 (vier coupletten)

Mededelingen door ouderling van dienst

Inzameling van gaven

Predikant verzoekt gemeente te gaan staan

In Memoriam

Daarna zingen we lied 730:1.


Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 416

Zegen

Amen (gezongen)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus