Vorming en Toerusting

Gemeenteavond Zowel in het najaar als het voorjaar is er een gemeenteavond. Deze avond volgt aansluitend op de bid-/dankdagviering (resp.  12 maart 2019 en 20 november 2019) en vindt plaats in de Zaal onder de Toren te Wissenkerke. Dan worden de financiën besproken en komt er een bepaald thema aan de orde. Op deze avond heeft u […]

Lees verder

Vorming en toerusting

In de maand juni vinden de laatste ontmoetingen plaats in het kader van Vorming & Toerusting. In de pastorale raad hebben we de activiteiten geëvalueerd. Daar kwam in elk geval uit dat zij zich als pastorale ouderlingen niet toegerust weten om deze activiteiten voor te bereiden, uit te voeren, of te evalueren. Het pastoraat vraagt […]

Lees verder