Henk Tazelaar: 50 jaar organist

Op 23 november tijdens de gemeenteavond, nodigde de voorzitter, Marion Goedhart, Henk Tazelaar uit om naar voren te komen. “Op 21 november 1966 kreeg Henk een aanstelling als organist van de gereformeerde kerk in Colijnsplaat. En daarmee heeft hij thans de mijlpaal van 50 jaar dienst als kerkmusicus bereikt.” Als blijk van waardering kreeg Henk […]

Lees verder

Ds. Karin van den Broeke in kernbestuur Wereldraad

27 juni 2016. Ds. Karin van den Broeke is gekozen in het uitvoerend comité van de Wereldraad van Kerken. Ds. Karin van den Broeke is preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Ze is namens de Protestantse Kerk bestuurslid van de Wereldraad van Kerken. Vergadering in Trondheim In Trondheim vindt vanaf […]

Lees verder

Vorming en toerusting

In de maand juni vinden de laatste ontmoetingen plaats in het kader van Vorming & Toerusting. In de pastorale raad hebben we de activiteiten geëvalueerd. Daar kwam in elk geval uit dat zij zich als pastorale ouderlingen niet toegerust weten om deze activiteiten voor te bereiden, uit te voeren, of te evalueren. Het pastoraat vraagt […]

Lees verder

Wij zijn Christus’ lichaam

zo kunnen we de op 9 maart in de Opstandingskerk te Wissenkerke door de PG de Ontmoeting te Noord-Beveland i.w. gehouden bidstond en de erop aansluitende gemeenteavond in zaal Onder de Toren kort samenvatten. In de dienst had dominee Ruben den Hertog ons al “de handen van Christus” genoemd. Tijdens de gemeenteavond bleek, dat we […]

Lees verder

Oekraïne

Vorig jaar april ben ik (Karin) naar Oekraïne geweest om met eigen ogen te zien waar Olena en haar weeskinderen wonen. Ook heb ik diverse “gesprekken” met haar gehad over de vakanties die we in het verleden voor haar kinderen hebben georganiseerd. Daarin komt steeds weer de dankbaarheid naar voren maar ook dat het zo […]

Lees verder