Predikanten

ds Karin van den Broeke

Aan de protestantse gemeente ‘De Ontmoeting’ te Noord-Beveland i.w. ben ik nu ruim tien jaar verbonden. Van 2013-2018 ben ik echter vooral vanuit Utrecht ingezet als preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds april 2018 ben ik weer volledig werkzaam als predikant op Noord-Beveland.

In 1963 werd ik in Rotterdam geboren. Daar groeide ik op in een randkerkelijk gezin. Ik ben altijd blij geweest dat mijn ouders wel de keuze gemaakt hebben om me te laten dopen. Mijn middelbare schooltijd woonde ik in Zeeland en ging ik in Goes naar school. Daarna studeerde ik met veel plezier in Leiden. Ik begon met rechten, na mijn propedeuse maakte ik de overstap naar theologie. Ik was inmiddels met kerk en geloof in aanraking gekomen, onder meer door mee te gaan naar catechisatie. Het heeft mijn leven blijvend veranderd.

Mijn eerste gemeente was ook in Zeeland. Het was de Hervormde Gemeente te Kruiningen. Deze gemeente was bij mijn afscheid inmiddels een Verenigde Protestantse Gemeente, doordat zij een federatie aangegaan was met de Gereformeerde Kerk Kruiningen.

Vervolgens ben ik tien jaar lang studentenpastor in Leiden geweest. Zijdelings ben ik ook nu nog betrokken bij de Leidse Studenten Ekklesia, een oecumenische gemeenschap die uit het studentenpastoraat ontstaan is.

Naast mijn werk als gemeentepredikant heb ik enkele nevenfuncties, waaronder: voorzitter NBG, lid Executive Committee WCC.

Ds. K. van den Broeke
Lijnbaan 10,
4484 DA Kortgene
Tel. 0113 404368
E-mail: kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl