Ons beleid

Als kerk gaan we voort op een traditie van eeuwen. De laatste jaren willen we met behulp van een beleidpslan helder maken waar we onze aandacht op leggen en hoe we dat willen doen. Voor de federatie hebben we zo’n beleidsplan ontwikkeld dat in de verschillende gelederen wordt uitgewerkt naar concrete jaarplannen, doelen die we dit jaar willen halen. Het beleidsplan vind u hier.

Voor het jeugdwerk hebben we in het afgelopen jaar, in samenspraak met de gemeente ook een beleidsplan ontwikkeld. Dit beleidsplan vind je hier.