ANBI-gegevens

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Als Protestantse Gemeente de Ontmoeting willen wij online transparant zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. We hebben daarom hieronder de ANBI-gegevens van onze verschillende geledingen voor u beschikbaar gesteld.

College van Kerkrentmeesters Kats-Kortgene

pdf

Algemene gegevens

Naam ANBI:Protestantse Gemeente te Kats-Kortgene
Telefoonnummer (facultatief):0113-371183
RSIN/Fiscaal nummer:002665335
Website adres:www.pgdeontmoeting.nl
E-mail:scriba@pgdeontmoeting.nl
Adres:Postbus 5
Postcode:4484ZG
Plaats:Kortgene

 

College van Kerkrentmeesters Wissenkerke-Geersdijk

pdfAlgemene gegevens

Naam ANBI:Protestantse Gemeente te Wissenkerke-Geersdijk
Telefoonnummer (facultatief):0113-371183
RSIN/Fiscaal nummer:002666108
Website adres:www.pgdeontmoeting.nl
E-mail:scriba@pgdeontmoeting.nl
Adres:Voorstraat 20
Postcode:4491EW
Plaats:Wissenkerke

Diaconie Kats-Kortgene

pdfAlgemene gegevens

Naam ANBIDiaconie van PG De Ontmoeting te Noord-Beveland i.w., deelgemeente Kats-Kortgene
Telefoonnummer 
RSIN/Fiscaal nummer:824103646
Website adres:www.pgdeontmoeting.nl
E-mail:diaconie@pgdeontmoeting.nl
Adres:Postbus 5
Postcode:4484ZG
Plaats:Kortgene

Diaconie Wissenkerke-Geersdijk

pdfAlgemene gegevens

Naam ANBIDiaconie van PG De Ontmoeting te Noord-Beveland i.w., deelgemeente Wissenkerke-Geersdijk
Telefoonnummer 
RSIN/Fiscaal nummer:824131770
Website adres:www.pgdeontmoeting.nl
E-mail:diaconie@pgdeontmoeting.nl
Adres:Voorstraat 20
Postcode:4491 EW
Plaats:Wissenkerke

Resultatenoverzicht Diaconie Kats-Kortgene

Resultatenoverzicht Diaconie Wissenkerke-Geersdijk

Resultatenoverzicht College van Kerkrentmeesters Kats-Kortgene voor ANBI

Resultatenoverzicht voor ANBI CvK Wissenkerke-Geersdijk