ANBI-gegevens

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Inanbistelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Als Protestantse Gemeente de Ontmoeting willen wij online transparant zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. We hebben daarom hieronder de ANBI-gegevens van onze verschillende geledingen voor u beschikbaar gesteld.

 
 

College van Kerkrentmeesters de Ontmoeting

pdfAlgemene gegevens

Naam ANBI:Protestantse Gemeente te Wissenkerke-Geersdijk
KvK-nummer:82694745
RSIN/Fiscaal nummer:825724144
Website adres:www.pgdeontmoeting.nl
E-mail:scriba@pgdeontmoeting.nl
Adres:Voorstraat 20
Postcode:4491EW
Plaats:Wissenkerke
 

Diaconie de Ontmoeting

pdfAlgemene gegevens 

Naam ANBIDiaconie van PG De Ontmoeting te Noord-Beveland
KvK-nummer82694893
RSIN/Fiscaal nummer:862569709
Website adres:www.pgdeontmoeting.nl
E-mail:diaconie@pgdeontmoeting.nl
Adres:Voorstraat 20
Postcode:4491 EW
Plaats:Wissenkerke