Zingen in de kerk?

Sinds 1 juli mogen er naast de medewerkers weer 10 mensen de online-diensten live meemaken. Dat is een stap in de goede richting. Maar, veel leden missen het zingen. Nu mogen er alleen medewerkers zingen in de Nicolaaskerk en in de Opstandingskerk alleen mensen op de eerste rij. Wij horen van velen, dat zij dit wijs beleid vinden, maar velen zouden het fijner vinden als meer gemeenteleden en eventuele gasten mee zouden kunnen zingen.
 
Deze week heeft het moderamen hier daarom over vergaderd. Mede gelet op de actuele berichten over de groei van het aantal besmettingen is er besloten te kiezen voor de meest veilige lijn. En daarom is het bestaande gebruiksplan voor de gebouwen gehandhaafd.

Het zingen blijft dus beperkt tot medewerkers (Nicolaaskerk) en tot mensen op de eerste rij (Opstandingskerk).

In het gebruiksplan is beschreven hoe de kerkzaal tijdens vieringen mag worden gebruikt.

Het hele gebruiksplan, zoals dat nu voor de Opstandingskerk en de Nicolaaskerk geldt,  kunt u hieronder lezen. 

Gebruiksplan Nicolaaskerk

gebruiksplan kerkgebouw

Let op: Dit gebruiksplan is gebouw-specifiek. Elke gebouw heeft een eigen gebruiksplan.

 

Gemeente: PG Kats-Kortgene

Betreft gebouw: Nicolaaskerk

Versie: 1.0

Datum: 22 juni 2020

 

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

versie 1.0 (20 mei 2020)

 

 • inhoud

 

2 doel en functie van dit gebruiksplan                                                                                   3

2.1        doelstelling in het algemeen                                                                      3

2.2        functies van dit gebruiksplan                                                                     3

2.3        fasering                                                                                               3

2.4        algemene afspraken                                                                                3

3 gebruik van het kerkgebouw                                                                                                4

3.1        meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag                                 4

3.1.1aanvangstijden voor verschillende diensten                                                      4

3.2        gebruik kerkzalen                                                                                   4

3.2.1           plaatsing in de kerkzaal                                                                               4

3.2.2           capaciteit in een anderhalve meter situatie                                                       4

3.2.3           zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit                                             4

4 concrete uitwerking                                                                                                               6

4.1        gerelateerd aan het gebouw                                                                      6

4.1.1           routing                                                                                                    6

4.1.2           gebruik van kerkplein en ontvangsthal                                                            6

4.1.3           garderobe                                                                                                6

4.1.4           parkeren                                                                                                  6

4.1.5           toiletgebruik                                                                                             6

4.1.6           reinigen en ventileren                                                                                  6

4.2        gerelateerd aan de samenkomst                                                                6

4.2.1           gebruik van de sacramenten                                                                         6

4.2.2           zang en muziek                                                                                         7

4.2.3           collecteren                                                                                                7

4.2.4           koffiedrinken en ontmoeting                                                                         7

4.2.5           kinderoppas en kinderwerk                                                                           7

4.3        uitnodigingsbeleid                                                                                   7

4.3.1           ouderen en kwetsbare mensen                                                                      7

4.4        taakomschrijvingen                                                                                 7

4.4.1           coördinatoren                                                                                            7

4.4.2           kerkenraad, diaconie en voorganger                                                               7

4.4.3           techniek                                                                                                   8

4.4.4           muzikanten                                                                                               8

4.5        tijdschema                                                                                            8

5 besluitvorming en communicatie                                                                                         9

5.1        besluitvorming                                                                                       9

5.2        communicatie                                                                                        9

6 overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk                                                10

6.1        overige bijeenkomsten en vergaderingen                                                    10

6.2        bezoekwerk                                                                                         10

2    doel en functie van dit gebruiksplan

Hier beschrijft u als kerkelijke gemeente de algemene doelstellingen en functies van het gebruiksplan. Vul onderstaande tekst aan, zodat deze past bij uw eigen situatie.

2.1     doelstelling in het algemeen

Met dit gebruiksplan willen we:

 • bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
 • bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
 • volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

2.2     functies van dit gebruiksplan

 1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
 2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
 3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
 4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

2.3     fasering

 • Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 personen (exclusief ‘medewerkers’) gehouden worden. We gebruiken deze periode als oefenperiode waarin we evalueren en bijstellen;
 • Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 10 personen (exclusief ‘medewerkers’) in het gebouw.

 

2.4     algemene afspraken

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:

 • anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig

3    gebruik van het kerkgebouw

 

3.1     meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag

Er zijn geen andere gebruikers. Er is op zondag alleen een dienst door de eigen gemeente

3.1.1     aanvangstijden voor verschillende diensten

De dienst begint om 11.00 uur

 

3.2     gebruik kerkzalen

 

3.2.1     plaatsing in de kerkzaal

De zaal beschikt over kerkbanken en daarachter 2 kleine ruimtes voor stoelen. Zie voor zitplaatsen de plattegrond

 

3.2.2     capaciteit in een anderhalvemeter-situatie

stappen:

 1. bepaal de capaciteit van het gebouw in een anderhalvemeter-opstelling. Daarbij geldt 30 bezoekers (vanaf 1 juni) en 100 bezoekers (vanaf 1 juli) als maximum;
 2. bepaal vervolgens het aantal gemeenteleden dat u kunt uitnodigen. Het is verstandig om uit te nodigen of te laten aanmelden tot bijvoorbeeld 90% van de maximale capaciteit. Zo blijft er ruimte voor het verwelkomen van onverwachte gasten. Zie ook paragraaf 4.3.

 

3.2.3     zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit

Beschrijf hier de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van uw kerkzalen.

 

ZaalNormaal gebruikAangepast gebruik per 1 juniAangepast gebruik per 1 juli
kerkzaal en galerijkerkdiensten en gemeentevergaderingen  

 

 

300 zitplaatsen / xx oppervlakte

10 zitplaatsen + zitplaatsen voor medewerkers10 zitplaatsen + zitplaatsen voor medewerkers
consistorie
(zaal 1)
kerkenraad voor de dienst  

 

 

vergaderzaal voor o.a. kerkenraad

ouderling + diaken + voorganger.  

 

 

 

 

ouderling + diaken + voorganger.  

 

 

 

grote zaal
(zaal 2)
kindernevendienst voor 15 kinderen en 2 leidersGeenGeen
overige zalendiverse functiesafgeslotenafgesloten

 

4    concrete uitwerking

Voor uw eigen gebruiksplan moet u voor een aantal aspecten keuzes maken.

 

4.1     Gerelateerd aan het gebouw

 

4.1.1     routing

Zijingang blijft gesloten. Zitplaats innemen door middenpad. Eerst naar de voorste rij. Daarna banken om en om vullen, waarbij steeds 1 bankrij leeg blijft

 

binnenkomst van kerk en kerkzaal

 • De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.
 • Desinfectiemiddel staat op de tafel in de hal en in de toiletten.
 • Geen gebruik garderobe. Jassen op stoelen naast zitplaats.
 • Zitplaatsen zijn gemarkeerd met de ordes voor die dienst.

verlaten van de kerk

 • Het verlaten van de kerk gaat bank voor bank te beginnen vanaf de achterste rij. De noordkant via het middenpad; de zuidkant via de binnenmuur.
 • iedereen wordt bij de mededelingen nogmaals verzocht om niet in het gebouw te blijven en niet buiten met elkaar te blijven praten.

 

4.1.2     Gebruik van kerkplein en ontvangsthal

Bij binnenkomst van het gebouw direct doorlopen naar de zitplaats. Op de grond staan markeringen voor 1,5 meter afstand. Markeringen staan niet in de kerkzaal

 

4.1.3     garderobe

Geen gebruik van de garderobe

 

4.1.4     parkeren

Er zijn geen aanwijzingen noodzakelijk voor het parkeren.

 

4.1.5     toiletgebruik

Toiletgebruik wordt afgeraden. Indien men toch naar het toilet moet dient dat gemeld te worden bij de coördinator en dient men zelf het toilet te desinfecteren.

 

4.1.6     reinigen en ventileren

Na de dienst worden de gebruikte banken gedesinfecteerd evenals de deurkrukken, microfoon e.d.

4.2     Gerelateerd aan de samenkomst

 

4.2.1     Gebruik van de sacramenten

Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal moeten kerkenraden op verantwoorde wijze hun eigen keuzes maken. Dat gaat gepaard met enkele fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de praktische mogelijkheden. Zie www.protestantsekerk.nl voor adviezen van het moderamen van de generale synode.

 

Avondmaal

Er wordt voorlopig geen Maaltijd van de Heer gehouden. Dit in ieder geval tot december 2020.

Doop

Dopen kan weer op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

 

4.2.2     Zang en muziek

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Daarom wordt gebruikgemaakt van een aantal zangers die voorin de kerk plaatsnemen. Wij vinden het belangrijk dat er zang klinkt bij de online kerkdiensten. Daarom is ook gekozen voor 10 aanwezige gemeenteleden.

 

 

4.2.3     Collecteren

Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet mogelijk. De leden wordt gevraagd collectegeld over te maken. Bekendheid door middel van stukje in kerkblad en vermelden bij de mededelingen.

 

 

4.2.4     Koffiedrinken en ontmoeting

Er is geen gelegenheid om koffie te drinken of elkaar te ontmoeten.

 

4.2.5     Kinderoppas en kinderwerk

Is er vanaf de 1e fase oppas/kinderwerk? Nee

Is er vanaf de 2e fase oppas/kinderwerk? Nee

 

4.3     Uitnodigingsbeleid

Er wordt geen reserveringssysteem opgestart. Mensen kunnen zich aanmelden via de predikant. Die houdt aantallen bij. Er wordt bij de aanmeldingen rekening gehouden dat er ook spontaan mensen naar de kerk komen.

Communicatie vindt plaats via kerkblad en mededelingen.

Het welkomstteam stelt de bekende RIVM-vragen stellen: bent u verkouden, hebt u koorts, bent u benauwd, heeft u reuk- of smaakverlies. Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de kerk niet betreden.

 

 

4.3.1     Ouderen en kwetsbare mensen

In het kerkblad zal geadviseerd worden om indien men een kwetsbare gezondheid heeft NIET naar de kerk te komen.

4.4     taakomschrijvingen

 

4.4.1     coördinatoren

Coördinatoren staan bij de ingang van de kerk. Het zijn de dienstdoende ambtsdragers voorzien van een badge.

4.4.2     kerkenraad, diaconie en voorganger

 • Aanwezig zijn voorganger, ouderling van dienst en een diaken.
 • Consistoriegebed vindt plaats inde consistorie
 • Er wordt bij aanvang en einde van de dienst geen handdruk gegeven

 

4.4.3     Techniek

Het orgel (toetsen en registers) dient door de organist zelf te worden gereinigd. Ook daar is desinfectiemiddel aanwezig.

4.4.4     muzikanten

Aanwezige muzikanten dienen op 1,5 meter van elkaar te musiceren.

 

 

 

 

4.5     tijdschema

Noteer hier het schema van acties voor de voorbereiding van een dienst. Tevens ook de acties na afsluiting van de dienst.

wanneerwatwie
zondag
zondag 10:00deuren van het gebouw open  

 

 

Ventileren

koster
 toiletten en deurklinken reinigen 
10:30ugastheren/vrouwen aanwezig  

 

 

banners klaarzetten

gastheren/vrouwen
10:30umuziekteam aanwezig 
11:00uaanvang dienst 
11:45afsluiting dienst 
 ventileren 
 reinigen:  

 

 

– stoelen en tafels

– toiletten en deurklinken reinigen

schoonmaakster
 reinigen mengtafel, microfoons, laptopschoonmaakster
 zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven openschoonmaakster

Let op: dit is slechts een voorbeeld ter illustratie.

5    besluitvorming en communicatie

5.1     Besluitvorming

Nadat dit gebruiksplan door het moderamen op 16 juni wordt vastgesteld zal het aan de overige kerkenraadsleden worden voorgelegd. Zij hebben dan één week tijd om reacties en/of aanvullingen door te geven. Daarna is het plan definitief.

 

 

5.2     Communicatie

Op welke manier wordt de inhoud van dit gebruiksplan gedeeld?

Communiceer vooral het uitnodigingsbeleid en de algemene huisregels naar gemeenteleden.

 

 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aangewezen looproutes.
 • Gemeentezang is vooralsnog helaas beperkt toegestaan.
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
 • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

 

Gebruik hiervoor verschillende opties: vooraf in mailing en in kerkblad.

 

Voorbeeld van een communicatiematrix:

 

voor wie  

 

 

communicatiemiddel

kinderen tot 12 jrkinderen 13-18 jrvolwassen leden70+ leden en andere kwetsbare ledengasten
(niet-leden)
commissie van beheerkerken-raad
gebruiksplan
website, intranet, papier
     xx
uitnodigingen | info
e-mail, website, kerkblad,
xxxx   
centraal contactadres
predikant
  xxx x
informatiebronnen kerkverband www.protestantsekerk.nl/corona / wekelijkse nieuwsbrief Protestantse Kerk etc.     xx

 

6    overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk

 

6.1     Overige bijeenkomsten en vergaderingen

Vergaderingen kunnen plaatsvinden in de Oude Kosterij met inachtneming van 1,5 meter.

 

6.2     Bezoekwerk

Bezoekwerk vindt sporadisch fysiek plaats. Wel wordt telefonisch en via andere communicatiemiddelen contact onderhouden met de kerkleden.

 

Gebruiksplan Opstandingskerk

 

gebruiksplan PG Wissenkerke-Geersdijk

 

Gemeente: PG Wissenkerke-Geersdijk

Betreft gebouw: Opstandingskerk

Versie: 1.0

Datum: 22 juni 2020

 

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking  van deze richtlijnen.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

versie 1.0 (20 mei 2020)

 

 • inhoud

 

2       doel en functie van dit gebruiksplan   5

2.1doelstelling in het algemeen   5

2.2functies van dit gebruiksplan   5

2.3fasering   5

2.4algemene afspraken   5

3       gebruik van het kerkgebouw    6

3.1meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag   6

3.1.1         aanvangstijden voor verschillende diensten   6

3.2gebruik kerkzalen   6

3.2.1         plaatsing in de kerkzaal 6

3.2.2         capaciteit in een anderhalvemeter-situatie   6

3.2.3         zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  6

4      concrete uitwerking   7

4.1Gerelateerd aan het gebouw    7

4.1.1         routing   7

4.1.2         Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 7

4.1.3         garderobe   7

4.1.4         parkeren   7

4.1.5         toiletgebruik   7

4.1.6         reinigen en ventileren   7

4.2Gerelateerd aan de samenkomst  7

4.2.1         Gebruik van de sacramenten   7

4.2.2         Zang en muziek   8

4.2.3         Collecteren   8

4.2.4         Koffiedrinken en ontmoeting   8

4.2.5         Kinderoppas en kinderwerk   8

4.3Uitnodigingsbeleid   8

4.3.1         Ouderen en kwetsbare mensen   8

4.4taakomschrijvingen   8

4.4.1         coördinatoren   8

4.4.2         kerkenraad, diaconie en voorganger  8

4.4.3         techniek   8

4.4.4         muzikanten   8

4.5tijdschema   9

5      besluitvorming en communicatie   10

5.1Besluitvorming   10

5.2Communicatie   10

6      overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk   11

6.1Overige bijeenkomsten en vergaderingen   11

6.2Bezoekwerk   11

7        bijlage                                                                                                                                                       12

2    doel en functie van dit gebruiksplan

2.1     doelstelling in het algemeen

Met dit gebruiksplan willen we:

 • bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
 • bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
 • volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

2.2     functies van dit gebruiksplan

 1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
 2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
 3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
 4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

2.3     fasering

 • Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 personen (exclusief ‘medewerkers’) gehouden worden. We gebruiken deze periode als oefenperiode waarin we evalueren en bijstellen. Wij houden in juni nog alleen online kerkdiensten met hooguit 10 personen inclusief “medewerkers”.
 • Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 40 personen (inclusief ‘medewerkers’) in het gebouw.

 

2.4     algemene afspraken

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:

 • anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig

3    gebruik van het kerkgebouw

 

3.1     meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag

Er zijn geen andere gebruikers. Er is op zondag alleen een dienst door de eigen gemeente.

 

3.1.1     aanvangstijden voor verschillende diensten

De dienst begint om 09.30 uur.

 

3.2     gebruik kerkzalen

 

3.2.1     plaatsing in de kerkzaal

De zaal beschikt over geschakelde stoelen. De verrijdbare kasten worden naar de wanden verplaatst zodat de stoelen verder uit elkaar kunnen worden gezet. Zie voor zitplaatsen de plattegrond.

 

3.2.2     capaciteit in een anderhalvemeter-situatie

 

stappen:

 1. bepaal de capaciteit van het gebouw in een anderhalve meter-opstelling. Daarbij geldt 30 bezoekers (vanaf 1 juni) en 100 bezoekers (vanaf 1 juli) als maximum;
 2. bepaal vervolgens het aantal gemeenteleden dat u kunt uitnodigen. Het is verstandig om uit te nodigen of te laten aanmelden tot bijvoorbeeld 90% van de maximale capaciteit. Zo blijft er ruimte voor het verwelkomen van onverwachte gasten. Zie ook paragraaf 4.3.

 

3.2.3     zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit

Beschrijf hier de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van uw kerkzalen.

 

ZaalNormaal gebruikAangepast gebruik per 1 juniAangepast gebruik per 1 juli
kerkzaal en galerijkerkdiensten en gemeentevergaderingen  

 

 

170 zitplaatsen

geen zitplaatsen + zitplaatsen voor medewerkers10 zitplaatsen + zitplaatsen voor medewerkers
consistorie
(zaal 1)
kerkenraad voor de dienst  

 

 

vergaderzaal voor o.a. kerkenraad

ouderling + diaken + voorganger.  

 

 

 

 

ouderling + diaken + voorganger.  

 

 

 

consistoriekindernevendienst voor 15 kinderen en 2 leidersGeen  

 

 

Kindernevendienst

Geen kindernevendienst

 

4    concrete uitwerking

Voor uw eigen gebruiksplan moet u voor een aantal aspecten keuzes maken.

 

4.1     Gerelateerd aan het gebouw

 

4.1.1     routing

Achteringang blijft gesloten. Zitplaats innemen door via podium en raamkant eerst naar achterste rij te lopen. Daarna rij voor rij vullen.

 

binnenkomst van kerk en kerkzaal

 • De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.
 • Desinfectiemiddel staat op de tafel in de hal, consistorie, toiletten en bij het orgel.
 • Geen gebruik garderobe. Jassen op stoelen naast zitplaats.
 • Zitplaatsen zijn gemarkeerd met groene sticker.

verlaten van de kerk

 • Het verlaten van de kerk gaat rij voor rij te beginnen vanaf de 1ste rij via de raamkant en podium naar uitgang.
 • Bij de mededelingen wordt nogmaals verzocht niet in het gebouw te blijven praten, maar het gebouw direct te verlaten.

 

4.1.2     Gebruik van kerkplein en ontvangsthal

Bij binnenkomst van het gebouw direct doorlopen naar zitplaats. Op de grond staan markeringen voor 1,5 meter afstand. Markeringen staan niet in de kerkzaal ivm beschadiging parket.

 

4.1.3     garderobe

Geen gebruik van de garderobe.

 

4.1.4     parkeren

Er zijn geen aanwijzingen noodzakelijk voor het parkeren.

 

4.1.5     toiletgebruik

Toiletgebruik wordt afgeraden. Indien men toch naar het toilet moet dient dat gemeld te worden bij de coördinator en dient men zelf het toilet te desinfecteren.

 

4.1.6     reinigen en ventileren

Na de dienst worden de gebruikte stoelen gedesinfecteerd evenals de deurkrukken, microfoons e.d.

4.2     Gerelateerd aan de samenkomst

 

4.2.1     Gebruik van de sacramenten

Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal moeten kerkenraden op verantwoorde wijze hun eigen keuzes maken. Dat gaat gepaard met enkele fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de praktische mogelijkheden. Zie www.protestantsekerk.nl voor adviezen van het moderamen van de generale synode.

Avondmaal

Er wordt voorlopig geen avondmaalsviering gehouden. We gaan er vanuit dat dit in december 2020 weer mogelijk zal zijn.

Doop

Inmiddels is duidelijk dat dopen weer mogelijk is op de gebruikelijke wijze.

 

4.2.2     Zang en muziek

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Daarom wordt gebruikgemaakt van een aantal zangers die voorin de kerk plaatsnemen. Wij vinden het belangrijk dat er zang klinkt bij de online kerkdiensten. Daarom is ook gekozen voor 10 aanwezige gemeenteleden.

 

4.2.3     Collecteren

Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet mogelijk. De leden wordt gevraagd collectegeld over te maken. Bekendheid door middel van stukje in kerkblad en vermelden bij de mededelingen.

 

4.2.4     Koffiedrinken en ontmoeting

Gelet op de voorschriften van het RIVM is het dringende advies dit achterwege te laten.

 

4.2.5     Kinderoppas en kinderwerk

Is er vanaf de 1e fase oppas/kinderwerk? Nee.

Is er vanaf de 2e fase oppas/kinderwerk? Nee

Gezien het geringe aantal mensen die de dienst mogen bijwonen is er voorlopig geen oppas en kindernevendienst.

 

4.3     Uitnodigingsbeleid

Er wordt geen reserveringssysteem opgestart. Mensen kunnen zich aanmelden via de predikant. Die houdt aantallen bij. Er wordt bij de aanmeldingen rekening gehouden dat er ook spontaan mensen naar de kerk komen.

Communicatie vindt plaats via kerkblad en mededelingen.

Het welkomstteam stelt de bekende RIVM-vragen stellen: bent u verkouden, hebt u koorts, bent u benauwd, heeft u reuk- of smaakverlies. Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de kerk niet betreden.

 

4.3.1     Ouderen en kwetsbare mensen

In het kerkblad zal geadviseerd worden om indien men een kwetsbare gezondheid heeft NIET naar de kerk te komen.

 

4.4     taakomschrijvingen

 

4.4.1     coördinatoren

Coördinatoren staan bij de ingang van de kerk. Als coördinatoren treden de dienstdoende ambtsdragers op.

 

4.4.2     kerkenraad, diaconie en voorganger

Aanwezig zijn voorganger, ouderling van dienst en een diaken.

Consistoriegebed vindt plaats in de bar van het dorpshuis.

Er wordt bij aanvang en einde van de dienst geen handdruk gegeven.

 

4.4.3     techniek

Het orgel (toetsen en registers) dient door de organist zelf te worden gereinigd. Ook daar is desinfectiemiddel aanwezig.

4.4.4     muzikanten

Aanwezige muzikanten dienen op 1,5 meter van elkaar te musiceren.

 

4.5     tijdschema

Noteer hier het schema van acties voor de voorbereiding van een dienst. Tevens ook de acties na afsluiting van de dienst.

wanneerwatwie
zaterdag
avondramen in de kerkzaal staan open om te ventilerenStaan altijd open
zondag
zondag 9:00deuren van het gebouw open  

 

 

Ventileren

Ouderling van dienst
 toiletten en deurklinken reinigen 
9:00ucoördinatoren aanwezig  

 

 

 

Dienstdoende ambtsdragers
9:00umuziekteam aanwezig 
9:30uaanvang dienst 
10:45afsluiting dienst 
 ventileren 
 reinigen:  

 

 

– stoelen en tafels

– toiletten en deurklinken reinigen

schoonmaakster
 reinigen mengtafel, microfoons, laptopschoonmaakster
 zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven openschoonmaakster

5    besluitvorming en communicatie

5.1     Besluitvorming

Nadat dit gebruiksplan door het moderamen op 16 juni wordt vastgesteld zal het aan de overige kerkenraadsleden worden voorgelegd. Zij hebben dan één week tijd om reacties en/of aanvullingen door te geven. Daarna is het plan definitief.

 

5.2     Communicatie

 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aangewezen looproutes.
 • Gemeentezang is vooralsnog helaas beperkt toegestaan.
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
 • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

 

Gebruik hiervoor verschillende opties:  vooraf in mailing en in kerkblad.

 

Voorbeeld van een communicatiematrix:

 

voor wie  

 

 

communicatiemiddel

kinderen tot 12 jrkinderen 13-18 jrvolwassen leden70+ leden en andere kwetsbare ledengasten
(niet-leden)
College van kerkrent-meesterskerken-raad
gebruiksplan
website, intranet, papier
     xx
uitnodigingen | info
e-mail, website, kerkblad, weekbrief.
xxxx   
centraal contactadres
predikant
  xxx x
informatiebronnen kerkverband www.protestantsekerk.nl/corona / wekelijkse nieuwsbrief Protestantse Kerk etc.     xx

6    overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk

 

6.1     Overige bijeenkomsten en vergaderingen

Op woensdagmiddag is er een inloopmogelijkheid van 15.30 tot 16.30 uur. Dit vindt plaats in de kerkzaal met inachtneming van de 1,5 meter.

Vergaderingen tot maximaal 6 personen vinden plaats in de consistorie.

 

6.2     Bezoekwerk

Bezoekwerk vindt sporadisch fysiek plaats. Wel wordt telefonisch en via andere communicatiemiddelen contact onderhouden met de kerkleden.

Geplaatst in Nieuws.
Avatar

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting