Zendingsdienst 2020

Op zondag 1 november wordt er weer een zendingsdienst gehouden. Dit keer wordt de dienst gehouden in Wissenkerke en de voorganger is ds. Jacolien de Lange. Evenals voorgaande jaren kan ook dit weer een mooie eilandelijke dienst worden. Het thema van deze dienst is verweven met ons zendingsprojekt “Delta voor Indonesië” en wordt “Sterke vrouwen en de gemeenschap der Heiligen”.

De collecte tijdens deze dienst komt ten goede aan het zendingsproject en wordt dan ook van harte bij u aanbevolen.

Omdat we ons er van bewust zijn dat het momenteel een bijzondere tijd is en het niet zeker is of het coronavirus in november nog steeds van ons de 1,5 meterafstand  eist zijn we ook berekend op een noodoplossing. In geen enkele kerk op Noord-Beveland kunnen  we dan een dienst eilandbreed houden. De dienst gaat dan wel gewoon door en alle predikanten gebruiken dan dezelfde schriftlezingen en liederen. Het thema  is op elk dorp zoals boven vermeld.

De predikanten krijgen elk een ander dorp aangewezen, n.l.
Wissenkerke     : ds. Jacolien de Lange
Colijnsplaat        : ds. Karin van den Broeke
Kamperland       : ds. Arie Spaans

Deze diensten beginnen allemaal om 9.30 uur.
In Kortgene begint de dienst om 11.00 uur en wordt geleid door ds. Karin van den Broeke.

Ook dient u zich in 2 kerken aan te melden wanneer u wilt komen, nl. in Wissenkerke bij onze eigen predikant en voor Kamperland bij de scriba.

Het zou heel fijn zijn dat u dan ook deelneemt aan de collecte door overmaking op bankrekening van de zending: Prot. Gemeente Wissenkerke-Geersdijk, rek.nr. NL30RABO0373733046 o.v.v. zendingsproject.

Geplaatst in Nieuws.
Avatar

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting