Vorming en toerusting

In de maand juni vinden de laatste ontmoetingen plaats in het kader van Vorming & Toerusting. In de pastorale raad hebben we de activiteiten geëvalueerd. Daar kwam in elk geval uit dat zij zich als pastorale ouderlingen niet toegerust weten om deze activiteiten voor te bereiden, uit te voeren, of te evalueren. Het pastoraat vraagt al genoeg van hen. Toch is er in het beleidsplan van 2013 afgesproken dat de predikant deze activiteiten niet alleen zou ontplooien.

Heeft u ideeën over de geestelijke vorming en praktische toerusting van ambtsdragers en gemeenteleden en wilt u daar op structurele basis aan meewerken? Overweeg dan of u mee wilt draaien in een op te richten taakgroep Vorming & Toerusting. De taakgroep zal onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad opereren. Ikzelf zal daar als predikant in meedraaien en het gaat in de eerste plaats om de evaluatie en coördinatie van het Vorming en Toerustingswerk. De uitvoering valt er in eerste instantie buiten. Daarmee zou het op een totale vergaderlast van 3-4 bijeenkomsten per jaar komen. Ben je geïnteresseerd, twijfel je nog? Kom dan naar de verkenningsavond op donderdag 19 mei om halfacht in de consistorie van de Opstandingskerk.
Ook als u enkel maar ideeën heeft voor het komend seizoen bent u van harte welkom.

Aanmelden kan via het bekende e-mailadres: dsdenhertog@pgdeontmoeting.nl

Geplaatst in Nieuws en getagd met , , , , .
Avatar

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting