Steun pionieren

Voor iedereen een kerk
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er
geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk
zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de
boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt.
De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals
Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk
geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke
omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweek, zet Seinpost
Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe
vormen van kerk-zijn.

Geef in de collecte of maak uw gift over via onze diaconie t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente de Ontmoeting o.v.v. missionair werk februari

De bankrekeningnummers voor uw gift aan de diaconie:

Bankrekeningen
Wissenkerke – Geersdijk

 

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

 

Kats – Kortgene

 

Diaconie
NL 31 RABO 03737.38.072

 

Jezus leert ons barmhartig te zijn: “Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken”

Geplaatst in Nieuws.
Avatar

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting