Startzondag en Actie ‘Fietsen voor Chiel’

Met veel plezier kijkt de startdagcommissie terug op zondag 20 september. Twee vrolijkmakende diensten, waarin kinderen en ouders centraal stonden. Bewegen op muziek bleek effectief: verschillende aanwezigen meldden achteraf dat de regel ‘God houdt van jou’ nog dagenlang door hun hoofd speelde.

Voor het middagprogramma werkte ook alles mee. Het was heel fijn dat Kees en Arianne de Jager bereid waren hun boerderij open te stellen als centrale ontmoetingsplaats. Het was daar goed mogelijk om in de buitenlucht samen te zijn, op geruime afstand van elkaar en toch verbonden. Het weer was prachtig. En wat was het leuk dat er vanuit vijf dorpen op het eiland mensen fietsten naar de boerderij, via de uitgezette fietsroutes.

Het was plezierig om met ruim vijftig mensen ’s middags samen te zijn. In deze vreemde tijd, waarin het nieuws bepaald wordt door corona, was het geweldig om op een veilige manier elkaar toch weer eens te treffen. Tegelijkertijd realiseerden we ons ook dat er ook gemeenteleden ontbraken: met alle begrip voor de voorzichtigheid die veel mensen in deze tijd noodgedwongen in acht nemen.

We fietsten die middag niet alleen om elkaar weer eens te kunnen ontmoeten, maar we koppelden er ook aan dat er gefietst zou worden voor ‘Chiel’. In aansluiting bij www.fietsenvoorchiel.nl zamelden we geld in. Inclusief een bijdrage vanuit de rommelmarkt (€ 150,-) werd er € 1256,- bij elkaar gebracht. Veel mensen doneerden ter plaatse in de grote collectebus, anderen maakten een gift over naar de diaconie. De diaconie zal dit bedrag aanvullen tot € 1.500,-. Mochten er mensen zijn die aanvullend nog iets over willen maken naar de diaconie (diaconie Wissenkerke-Geersdijk – NL71 RABO 0371402271), dan kan dat nog steeds, o.v.v. ‘voor Chiel’. Daarmee zou het bedrag dan zelfs nog hoger dan de genoemde € 1.500,- uit kunnen vallen.

Veel dank aan allen die hebben meegewerkt: het klaarmaken van de boerderij, het plaatsen van tafels en stoelen, de heerlijke taarten en cakes die gemeenteleden bakten, het koken van de mosselen en klaarmaken van de hartige broodjes, het doen van de boodschappen, het tappen van koffie, thee en andere drankjes, het maken van de fietsroutes, het verzorgen van een autodienst, het beschibaar stellen van zakken aardappelen en van stoofperen: het droeg allemaal bij aan een dag waarop we eindelijk weer echt iets van gemeenteleven ervoeren.

De startdagcommissie

Geplaatst in Nieuws.
Avatar

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting