Startzondag 19-9-2021 ——- Kom, eet lekker mee —

Zondag 19 september wordt een mooie kans om elkaar als gemeenteleden te ontmoeten in de naam van de Eeuwige en in het licht van waartoe we geroepen zijn. We vieren die dag de fusie van onze voormalige twee gemeenten tot De Ontmoeting. ’s Morgens doen we dat in de eredienst in de Opstandingskerk. ‘s Middags hebben we niet alleen oog voor de ontmoeting met elkaar binnen onze gemeente, maar laten we ons ook bepalen bij onze roeping in de wereld. Als classis Delta zijn we betrokken bij het zendingsproject Delta voor Indonesië. De zondagmiddag zal een mooie mengeling worden van een fietsroute voor wie ook een sportieve invulling zoekt, een presentatie rond Delta voor Indonesië, en een afsluiting met een Indonesische maaltijd. Heel bijzonder dat er op het eiland Indonesisch – door inwoners met Indonesische roots – voor ons gekookt en gebakken gaat worden! En ook bijzonder fijn dat we opnieuw terechtkunnen op de boerderij van Kees en Arianne de Jager om het middagprogramma zoveel als mogelijk ‘coronaproof’ vorm te kunnen geven.

 

In de bijlage staat een opgaveformulier dat u kunt gebruiken.

Maar ee briefje met uw namen in een envelop volstaat ook. Of een berichtje of telefoontje naar de scriba, dat kan natuurlijk sowieso ook altijd.

 

 

Opgave:

Als u mee wilt doen met het startdagprogramma, wilt u dan een briefje maken met onderstaande informatie:

  • Ik geef mij graag op voor de fietstocht (start 15.00 uur) vanuit (naam van het Noord-Bevelandse dorp waar u om 15.00 uur wilt vertrekken)

Mijn naam is……………………………………………..

Ik kom met……………………………perso(o)n(en

Deelname aan de fietstocht is gratis.

Er is een “bezemauto” beschikbaar.

 

  • Ik geef mij graag op voor de Indonesische maaltijd.

Mijn naam is……………………………………………….

Ik kom met……………………………perso(o)n(en)

Bijdrage aan de maaltijd:  kinderen 0-12 jaar gratis, 13-18 jaar € 6,- en volwassenen € 8,- pp

Deze informatie graag inleveren in gesloten envelop met betaling voor 10 september bij één van de onderstaanden:

Leni de Kam,                           Christinastraat 12A te  Kats

Edith le Duc,                           Burg. Snellestraat 7 Kortgene

Anja Kopmels,                        Hoofdstraat 53 Kortgene

Wim van Lobberegt,               Weststraat 15 Geersdijk

Maarten van Lobberegt,        Julianastraat 33 Wissenkerke

Nel Bareman,                         Weststraat 4 Wissenkerke

 

We hopen op een mooie opkomst en een geslaagde dag!

Startdagcommissie

Startzondag op de boerderij

Geplaatst in Nieuws.
Avatar

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting