Startzondag 18 september

 

Aan tafel

Breng iets mee om op tafel te leggen en te delen

Startzondag op 18 september 2022

Voorganger in de Gezamenlijke dienst in Kats: ds. Karin van den Broeke

De dienst begint om 10:00 uur.

Na afloop aansluitend koffiedrinken

Daarna tot uiterlijk 13:00 uur gezellig samenzijn.

In de middag vanaf 16:00 uur programma in het Drenthehuis te Geersdijk

Vanaf 18:00 uur gezamenlijke maaltijd in het Drenthehuis te Geersdijk

Nog meemaken en nog niet opgegeven? Geen probleem,

Wilt u graag meedoen en heeft u zich nog niet opgegeven? Geen probleem. Meldt het even aan onze voorzitter. De contactgegevens vindt u in de Kerkwijzer. Of stuur even een berichtje naar het commissielid communicatie: kblok@pgdeontmoeting.nl.

Jaarthema 2022-2023 ‘Aan tafel!’

Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding
In de Bijbel – maar ook in de kerk – wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens.

Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt, ontvangt leven in al zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10) De Bijbel speelt hierbij een centrale rol.

Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt, is genoeg om van te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in om genade handen en voeten te geven.

Waterballonnen doorgeven met blote voeten
Drenthehuis Geersdijk
Geplaatst in Nieuws.

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting