Schenkingen/vrijwillige bijdragen

De gezamenlijke colleges van kerkrentmeesters van Noord-Beveland willen u graag attenderen op de mogelijkheid om uw vrijwillige bijdragen gemakkelijk om te zetten in een periodieke gift. Wat voorheen een notariële schenking werd genoemd, heet sinds 2014 een periodieke gift. De tussenkomst van een notaris hoeft niet meer. Daarmee is een belangrijke drempel weggevallen.

U kunt gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag overmaken aan de kerk, en dit bedrag kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal €60,-) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen voordeel op. Afhankelijk van leeftijd en hoogte van het verzamelinkomen kan het voordeel oplopen tot 52 procent. Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen. Het aangaan van een periodieke gift is voor de gever interessant, omdat het een fiscaal voordeel oplevert. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van ) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen. De belastingdienst heeft een formulier “Overeenkomst periodieke gift in geld” opgesteld, dit formulier moet ingevuld en ondertekendworden door de gever en de ontvanger. Voor meer informatie en hulp bij het invullen van het formulier kunt u contact opnemen met de voorzitter van het college van kerkrentmeesters van uw gemeente.

Wissenkerke/Geersdijk: Marion Goedhart 371183
Kats/Kortgene: Sjaak Lievaart 601606

Geplaatst in Nieuws.

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting