Pinksteren

Wisseling ambtsdragers

 

Met Pinksteren vindt ook dit jaar een wisseling van ambtsdragers plaats. Twee ambtsdragers sluiten hun tweede ambtstermijn af. Beiden maken gebruik van de nieuwe kerkordelijke mogelijkheid om voor een kortere periode een nieuwe ambtstermijn aan te gaan. Mw. Paulina Cornelia de Jager – Blok is op deze wijze aftredend en stelt zich beschikbaar voor een nieuwe periode van twee jaar als ouderling. Ook mw. Neeltje Lena Bareman-Versluijs is aftredend na twee ambtstermijnen. Zij stelt zich beschikbaar voor een nieuwe periode van één jaar als diaken. Dhr. Peter van Soest is vorig jaar in het ambt van diaken bevestigd. Tot zijn spijt moet hij om gezondheidsredenen het ambt neerleggen. Mw. Lena Cornelia de Kam-Verlinde heeft zich beschikbaar gesteld om toe te treden tot de kerkenraad als diaken. De kerkenraad is voornemens hen te benoemen. Mocht u bezwaar hebben tegen de bevestiging in het ambt van één van deze gekozen ambtsdragers, dan kunt u uiterlijk 7 mei 2021 uw bezwaar schriftelijk en met redenen omkleed bekendmaken bij de scriba.

De kerkenraad verheugt zich op een feestelijke (her-)bevestiging op 23 mei!

Geplaatst in Nieuws.
Avatar

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting