Kerkdienst online

Op zondag 28 juni is er om 9:30 uur een online kerkdienst vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke. U kunt luisteren via www.pgdeontmoeting.nl/zondag. Kerkdiensten in de komende tijd: Het is op dit moment nog niet te voorzien hoe lang het zal duren voordat we elkaar weer als gemeente in de kerkgebouwen zullen kunnen treffen. De online-kerkdiensten […]

Lees verder

Ontmoetingsmogelijkheid woensdag 3 juni 15:30 uur

Deze tijd wordt getekend door Corona. Onze samenleving is daardoor ingrijpend veranderd. De naam ervoor is ‘de anderhalve meter samenleving’. Een half jaar geleden wist niemand dat dit eraan zat te komen. Toch is het nu een onontkoombaar feit. Wat we veel horen is dat mensen het contact met elkaar best wel missen. Dat geldt […]

Lees verder

Pinksteren – bevestiging ambtsdragers – houd moed, heb lief!

Aanstaande zondag, 31 mei, vieren we het Pinksterfeest. Het ontvangen van de Heilige Geest. Of, zoals ook wel gezegd wordt, de verjaardag van de kerk. De gemeente van Christus ontstond vanuit Pasen en Pinksteren. Verdrietig genoeg vinden we als kerkelijke gemeenschap nog niet de ruimte om fysiek weer bij elkaar te komen. Dat zal waarschijnlijk […]

Lees verder

Ontmoeting op 1,5 meter woensdag 27 mei 15:30 uur

Hoe fijn om elkaar te kunnen ontmoeten. Ook nu op 1,5 meter. Gewoon in de Opstandingskerk. De predikant en een lid van de pastorale raad zijn aanwezig. Alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Juist nu we het contact rond de diensten moeten ontberen, wil de pastorale raad u graag deze mogelijkheid bieden om contact te onderhouden. Loop […]

Lees verder

Uitzending online kerkdienst na negen minuten uitgevallen

Beste luisteraars, Bijzonder spijtig, maar de online-kerkdienst van vanmorgen, Hemelvaartsdag, heeft u slechts 9 minuten kunnen beluisteren. De dienst was correct opgestart en wij hebben pas na de dienst geconstateerd dat de uitzending was onderbroken. Dank voor alle berichten die wij mochten ontvangen om ons hierop te attenderen. Wij konder er vanuit de kerk helaas […]

Lees verder

Online viering Hemelvaartsdag 09:00 uur vanuit de Opdtandingskerk

Morgen, donderdag 21 mei, is het Hemelvaartsdag. ’s Morgens om 09.00 uur is er dan een online kerkdienst vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke. Hemelvaart? Ds. Karin van den Broeke leest, naast het klassieke verhaal over de Hemelvaart van Jezus uit Handelingen 1, ook het verhaal over het verscheiden van Mozes. ‘Tot op de dag van […]

Lees verder

Pasen 2020

Binnenkort is het Pasen. Een feest van licht na de duisternis.Een feest van hoop en uitzicht voor ieder mens. We vieren met Pasen de opstanding van Christus.We vieren met Pasen ‘Liefde, sterk als de dood’. Dit jaar vieren we het Paasfeest onder uitzonderlijke omstandigheden. Al een paar weken is het stil op straat. En naar […]

Lees verder

Veertigdagentijd 2020

Sta op! En leef vanuit geloof, hoop en liefde. Op 1 maart is de Veertigdagentijd begonnen. Een periode van inkeer en bezinning. We volgen de weg van Jezus tot aan het kruis. Een weg die uiteindelijk tot Opstanding zal leiden.

Lees verder

Zondag 2 februari 2020

Op zondag 2 februari hebben we een gezamenlijke dienst in Kortgene. We gedenken dan die nacht van 31 januari op 1 februari 1953, die zoveel levens eiste in Zeeland. Vanzelfsprekend collecteren we dan voor het Werelddiaconaat. In de tijd van de Watersnoodramp ervoeren we hoe de wereld klaarstond voor ons. Nu het ons goed gaat, […]

Lees verder