Dank aan alle gevers

Op zaterdag 13 maart inzameling van kleding, beddengoed enzovoorts voor stichting HCR hulp aan Roemenië.U kunt uw goederen afgeven in de consistorie van de Opstandingskerk in Wissenkerke en in het gymlokaal in Kortgene, de rommelmarkt ingang Bernhardstraat.De diakenen zijn aanwezig tussen 9.30 uur en 11.30 uur om uw kleding etcetera te ontvangen. Ook staat er een collectebus om eventuele giften voor het vervoer te ontvangen.Hartelijk dank alvast!Diaconie “PG de Ontmoeting “

Lees verder

Zondag 3 Libanon

7x barmhartigheid, week 3: de vreemdeling onderdak bieden Wat zegt de Bijbel over de vreemdeling onderdak bieden? "Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op," zegt Jezus in Mattheüs 25:35. De gave van de gastvrijheid is op sommige plekken mensen ruimhartig toebedeeld. In de Bijbel vind je er volop verhalen over. Mensen onderweg, die […]

Lees verder

Steun pionieren

Voor iedereen een kerk In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld […]

Lees verder

Zaterdag 13 maart: inzameling van kleding en linnengoed voor stichting HCR  hulp aan Roemenië

Op zaterdag 13 maart inzameling van kleding, beddengoed enzovoorts voor stichting HCR  hulp aan Roemenië. U kunt uw goederen afgeven in de consistorie van de Opstandingskerk in  Wissenkerke en in het gymlokaal in  Kortgene, de rommelmarkt ingang Bernhardstraat. De diakenen zijn aanwezig tussen 9.30 uur en 11.30 uur om uw kleding etcetera te ontvangen. Ook […]

Lees verder

Ethiopië: Fatima weerbaar maken tegen gevolgen klimaatverandering

Kerken in Ethiopië zetten zich in om mensen weerbaar te maken tegen steeds terugkerende droogte (en soms ook overstromingen) en Ethiopië. De 40-jarige Fatima legt uit wat de aanleg van een waterplaats voor haar betekent.

Lees verder

PZC bericht Nicolaaskerk

Michiel Bouwman postte op 01-02-21, 20:38 een bericht over de verbouwing van de Nicolaaskerk op de website van de PZC. Hier vindt u de tekst, maar u kunt hem natuurlijk ook lezen op de site van de PZC.

Lees verder

Zingen in de kerk gaat door ondanks Covid-19

Nieuwe omstandigheden scheppen ook nieuwe kansen. De kerkenraad heeft besloten, dat er in de online-kerkdiensten ook niet meer live gezongen mag worden. Liever hadden we het niet besloten, maar de situatie vraagt erom. En dus moesten de commissies eredienst op zoek naar nieuwe oplossingen. Beide commissies hechtten aan het vasthouden aan zoveel mogelijk ‘eigen geluid’. […]

Lees verder

Online huisbezoek

Na de eerste dienst in het nieuwe jaar deden we een eerste poging om elkaar als gemeenteleden digitaal te groeten. Uiteraard zouden we elkaar veel liever weer fysiek ontmoeten, als dat veilig zou kunnen. Dat is op dit moment echter niet toegestaan. De pastorale raad heeft om die reden besloten de digitale ontmoeting nog wat […]

Lees verder

Gemeentebrief januari 2021

Op de foto hierboven ziet u een momentopname van de werkzaamheden aan De Nieuwe Poort in de Nicolaaskerk. Nu het jaar 2021 begonnen is, staat de actie Kerkbalans voor de deur. De lopers brengen de envelop bij u thuis. Bij de envelop ontvangt u ook een brief. In deze brief vindt u: Korte terugblik op […]

Lees verder

Nieuwjaarswensen online

NOTA BENE: de link wordt pas direct NA de dienst actief!

Lees verder