J4J Oekraïne

Peter Goudappel is met Lisanne, Yoeri en Stephan met twee busjes met goederen op weg naar Vynohradiv, net over de grens met Hongarije, ten zuiden van Lviv. Zij brengen alles wat nog in het Drenthehuis stond aan ingezamelde goederen alsnog naar Oekraïne. Alle gevers nogmaals hartelijk dank!

Lees verder

Ineke de Heer aangesteld als predikant voor pastorale arbeid

De kerkenraad heeft op 9 maart ds. Ineke de Heer voorgesteld aan de gemeente. Er waren 35 leden aanwezig. Er heeft een brede gedachtewisseling plaatsgevonden en daarna heeft de gemeente unaniem ingestemd met het voorstel van de kerkenraad ds. Ineke de Heer een contract aan te bieden voor structurele hulpdiensten voor een periode van twee […]

Lees verder

Nieuwe predikant & Transport J4J in Oekraïne!

Voorstellen predikant voor pastorale arbeid Via de Zondagsbrief, de mededelingen en het NBKerkblad heeft de kerkenraad u meegedeeld in gesprek te zijn met een predikant die ons structurele hulpdiensten wil verlenen in de pastorale arbeid in onze gemeente. Het moderamen heeft gesproken met de kandidaat en op 7 maart is de kandidaat voorgesteld aan de […]

Lees verder

Update acties Oekraïne en nieuwe dominee

De Diaconie gaat een extra collecte houden voor Oekraïne, Jongeren4Jongeren gaat hulpgoederen inzamelen voor Oekraïne en de invulling van de predikantsvacature voor pastoraal werk staat op het punt ingevuld te worden.

Lees verder

Zondag 27 februari collecte: Stichting Talokoto

De diakenen kunnen zich voorstellen, dat u nog niet bekend bent met het werk van de Stichting Talokoto. In het kort: hulp aan gehandicapte kinderen in een van de armste gebiedem van Afrika, het binnenland van Gambia.   De stichting heeft ten doel vanuit een christelijke visie: het projectmatig bieden van humanitaire hulp op het […]

Lees verder

De Kindernevendienst gaat weer beginnen

Ja, eindelijk is het zover. De kindernevendienst gaat weer beginnen. op zondag 27 februari starten we weer in de consistorie van de Opstandingskerk in Wissenkerke. Wat fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Een week later begint al meteen het Paasproject! Jij doet toch zeker ook weer mee? Dit is dus voorlopig de laatste zondag […]

Lees verder

Zangers gezocht

Ja, het klinkt vreemd natuurlijk, in deze tijd die verregaand bepaald wordt door de maatregelen in verband met Covid-19 in al zijn varianten. Maar we zoeken weer zangers! Op woensdag 2 maart begint de 40-dagentijd of de vastentijd. De tijd die op de zevende zondag uitloopt op het feest van Pasen op 17 april. In […]

Lees verder

Restauratie Orgel Opstandingskerk

Het grote orgel van de Opstandingskerk is een monumentaal orgel. Het was aan een 'grote beurt' toe. De organisten klaagden de laatste tijd ook steeds vaker. Het was er echt aan toe. Het moest helemaal uit elkaar gehaald worden en naar de werkplaats van de orgelbouwer worden gebracht. In Soest. Dat is maandag 3 januari […]

Lees verder

Heilig Avondmaal op zondag 16 januari 2022 voorzien als Corona-situatie het toelaat

Wij hopen dat we vanaf 16 januari weer diensten in beide kerken mogen organiseren. Zolang de diensten online zijn, zijn wij voornemens de derde dienst van de maand vanuit de Katse kerk verzorgen. Die is dan helaas alleen met geluid. Als wij op 14 januari van het kabinet te horen krijgen, dat samenkomsten van groepen […]

Lees verder

Zondag 2 januari Doopdienst

Op Zondag 2 januari is er om 09:30 uur een gezamenlijke ONLINE dienst vanuit de Opstandingskerk. Voorganger: ds. Karin van den Broeke. Dit belooft een bijzonder feestelijke dienst te worden, een doopdienst. Maarten en Anne-Li hebben de wens te kennen gegeven hun zoon Noah Marinus Pieter van Lobberegt ten doop te houden. We zijn met […]

Lees verder