Kerkdiensten in oktober naar Kortgene

Vanaf 9 oktober zullen alle diensten van PG De Ontmoeting NB i.w. in de Nicolaaskerk te Kortgene en op 16 oktober in de kerk in Kats worden gehouden in verband met herinrichting van de Opstandingskerk te Wissenkerke. In Wissenkerke is er crèche en kindernevendienst. Bij gezamenlijke dienst in Kortgene wordt de oppas- en nevendienst verzorgd […]

Lees verder

. . . en dan is het afgelopen

Tja, en dan is het afgelopen… Wat hebben we genoten, veel plezier gehad! Zaterdagavond 30 juli was het dan zover…. De bus uit Oekraïne komt eindelijk aan bij het buitencentrum in Veere. Diverse gemeenteleden hadden de moeite genomen om de kinderen, personeel en Olena welkom te heten. Een lied was speciaal geschreven en ingestudeerd, heel […]

Lees verder

Ds. Karin van den Broeke in kernbestuur Wereldraad

27 juni 2016. Ds. Karin van den Broeke is gekozen in het uitvoerend comité van de Wereldraad van Kerken. Ds. Karin van den Broeke is preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Ze is namens de Protestantse Kerk bestuurslid van de Wereldraad van Kerken. Vergadering in Trondheim In Trondheim vindt vanaf […]

Lees verder

Vorming en toerusting

In de maand juni vinden de laatste ontmoetingen plaats in het kader van Vorming & Toerusting. In de pastorale raad hebben we de activiteiten geëvalueerd. Daar kwam in elk geval uit dat zij zich als pastorale ouderlingen niet toegerust weten om deze activiteiten voor te bereiden, uit te voeren, of te evalueren. Het pastoraat vraagt […]

Lees verder

Wij zijn Christus’ lichaam

zo kunnen we de op 9 maart in de Opstandingskerk te Wissenkerke door de PG de Ontmoeting te Noord-Beveland i.w. gehouden bidstond en de erop aansluitende gemeenteavond in zaal Onder de Toren kort samenvatten. In de dienst had dominee Ruben den Hertog ons al “de handen van Christus” genoemd. Tijdens de gemeenteavond bleek, dat we […]

Lees verder

Oekraïne

Vorig jaar april ben ik (Karin) naar Oekraïne geweest om met eigen ogen te zien waar Olena en haar weeskinderen wonen. Ook heb ik diverse “gesprekken” met haar gehad over de vakanties die we in het verleden voor haar kinderen hebben georganiseerd. Daarin komt steeds weer de dankbaarheid naar voren maar ook dat het zo […]

Lees verder

Als schepen in de nacht

Een toevallige ontmoeting van een van onze vrijwilligers met een veteraan van de Tweede Wereldoorlog. Het boekje komt in de Oude Kosterij te liggen bij de bijbel die we van de familie van ds. van Schuppen hebben gekregen.  

Lees verder

Walk of light

Afgelopen zaterdag,  stille zaterdag, was het dan zover. The Walk of light. Na een aantal weken van voorbereiding waren we vastberaden het licht van Pasen en dus van Christus vanuit Kats naar Wissenkerke te brengen, om zo ook de pelgrimage van gerechtigheid en vrede gestalte te geven op Noord-Beveland. Door het donker van de nacht het […]

Lees verder

Schenkingen/vrijwillige bijdragen

De gezamenlijke colleges van kerkrentmeesters van Noord-Beveland willen u graag attenderen op de mogelijkheid om uw vrijwillige bijdragen gemakkelijk om te zetten in een periodieke gift. Wat voorheen een notariële schenking werd genoemd, heet sinds 2014 een periodieke gift. De tussenkomst van een notaris hoeft niet meer. Daarmee is een belangrijke drempel weggevallen. U kunt […]

Lees verder

Feest

In de kerk vieren we feest. Onder feest verstaan wij van gemeente de Ontmoeting onder andere de bekende kerkelijke feesten als Pasen en Kerst. Maar ook de zondagse eredienst, bijzondere diensten als biddag en dankdag, bijzondere gebeurtenissen als trouwen en doop zijn feesten die we met elkaar als gemeente in de kerk vieren. We vieren met […]

Lees verder