Nieuwjaarswensen online

Op zondag 3 januari 2021 hebben we volgens rooster een gezamenlijke dienst in de Opstandingskerk in Wissenkerke. Omdat we in de lockdown zitten is deze dienst alleen online mee te maken. Daarom roepen wij u op: Kom naar de Online Nieuwjaarsbijeenkomst van Protestantse Gemeente De Ontmoeting op zondag 3 januari 2020 om 10:30 uur. We […]

Lees verder

Kumi-hospital (in dankbare herinnering aan Bas van Fraassen)

Help Nico Elenbaas het werk van bas van Fraassen voort te zetten. Geef een gift voor Kumi Hospital in Oeganda. Maak uw gift over op de rekening van de diaconie. Noteer als betalingskenmerk: Voor Kumi Hospital.

Lees verder

Achtbaan

Op zondag 27 december 2020 maken we weer ruimte voor een bijzondere dienst. Een Top 2000 dienst. Het thema van de Top2000-dienst is dit jaar Roller Coaster. Dit jaar kwam als een Roller Coaster, als een achtbaan waarin we af en toe niet wisten welke kant we nu weer op zouden vliegen, over ons heen. […]

Lees verder

Kerstnachtdienst

Op Kerstavond, 24 december, staat vanaf 20:00 uur de Kerstnachtdienst online! Dit is een door Kees Nijsse gefilmde Kerstnachtdienst. Hij is in de afgelopen weken met tal van medewerkers uit onze gemeente gemaakt. Dit moet u beslist meemaken. U kunt de dienst kijken en beluisteren vanaf 20:00 uur. U kunt dus ook later op de […]

Lees verder

Kerkdiensten Lockdown

Met de kleinst mogelijke meerderheid heeft de kerkenraad op 17-12-2020 besloten om tijdens de lockdown alleen online-diensten te houden waarbij tot nader order (zoals het er nu uitziet tot einde lockdown op 18-1-2020) geen bezoekers kunnen worden toegelaten. Het is een besluit dat, gezien de grote minderheid die het niet steunde, de kerkenraad met gemengde […]

Lees verder

Kerststal

Een kerststal is een voorstelling van de geboorte van Jezus. Jezus is in een stal geboren, wat berust op de voerbak die genoemd wordt in Lukas 2:7. Naast Jezus, Maria en Jozef zijn nog andere figuren aanwezig. Dieren, vaak een os en een ezel, herders die vaak een paar schapen bij zich hebben (Lukas 2:16) en de wijzen uit het oosten (Mattheus 3:11), volgens de traditie […]

Lees verder

Adventskalender 2020

Advent - tijd van verwachting - uitkijken naar Kijk met ons mee, laat u inspireren Hier vindt u onze adventskalender. Met een hartelijke groet namens allen die deze uitgave mogelijk gemaakt hebben. Open de advenstkalender  

Lees verder

1e Advent – Kliederkerk

Kliederkerk voor kinderen basisschool en hun ouders op de zondag van eerste advent

Lees verder

Eeuwigheidzondag

                                                                                          ‘Die ons schiep en ook nu nog                                                                                          Als hier […]

Lees verder

Aanpassingen kerkdiensten vanaf november 2020.

Na overleg met de minister heeft de PKN de adviezen voor het gebruik van kerkgebouwen aangepast.Het moderamen heeft na overleg daarover voorstellen voor de kerkenraad voorbereid om de gebruiksplannen aan te passen aan de nieuwste adviezen.Hierbij melden wij dat de voorgestelde aangepaste gebruiksplannen op de website worden geplaatst met het verzoek u daaraan te houden […]

Lees verder