Opening kerk Kortgene Feest tussen Hemelvaart en Pinksteren

In een tijd waarin er overal kerken gesloten worden en een andere bestemming krijgen, vindt zondag 29 mei in Kortgene iets heel bijzonders plaats. De feestelijke ingebruikname van een geheel vernieuwd  monumentaal kerkgebouw voor de eredienst van onze Protestantse gemeente.

In 2019 was de Protestantse Gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland een federatie van de Protestantse gemeente van Wissenkerke-Geersdijk en de Protestantse gemeente van Kats-Kortgene. De twee gemeenten beoogden te fuseren om hun beider voortbestaan voor de toekomst beter te borgen. Voorwaarde voor die fusie was het buiten de fusie brengen van het monumentale kerkgebouw van de Protestantse gemeente Kats-Kortgene en op zoek te gaan naar een exploitant voor het gebouw, die het gebouw beschikbaar zou stellen voor de eredienst. Een ambitieus plan en een schier onmogelijke opgave.

De Stichting Behoud Nicolaas was onder leiding van Chris Jebbink en Peter Geysen en met de bezielende bijdragen van Bas van Fraassen en van Piet Dronkers als adviseur en architect al vele jaren bezig met plannen om het kerkgebouw geschikt te maken voor multifunctneel gebruik naast het gebruik als kerkruimte. Maar de plannen konden onvoldoende ten uitvoer worden gebracht, omdat een realistisch exploitatieplan ontbrak.  Dat in elk geval weerhield de kerkelijke financiele toezichthouders van instemming tot uitvoering van een volledige verbouwing in het kader van de fusie.

En toch is het gebeurd. Hoe kan dat?

In 2019 was ds. Karin van den Broeke predikant in de federatiegemeente. Zij raakte in gesprek met ds. Ruben van Zwieten uit Amsterdam. Ruben Van Zwieten stond onder jonge theologen bekend om zijn uitdagende uitspraak: “Kunnen we het in een tijd waarin we alleen maar praten over kerken sluiten, misschien ook eens hebben over het openen van een kerk? Hoe zou een kerk van de toekomst er eigenlijk uit moeten zien? Hoe richt je die in?”

Ds. Van Zwieten had op diverse plaatsen ervaring opgedaan met het opzetten van plekken voor ontmoeting en inspiratie. Maar nog nooit had hij dat gedaan in een echt kerkgebouw. Het plan om toch ook ooit eens een echte kerk te openen als een plek voor ontmoeting en inspiratie lag bij hem dus eigenlijk altijd nog op de plank.

Toen ds. Van den Broeke met hem in gesprek raakte over het openen van een echt  kerkgebouw als een moderne plek voor ontmoeting en inspiratie, waagde zij het erop: “Waarom kom je niet naar Zeeland? Wij hebben een kerkgebouw waar we dolgraag een moderne plek voor ontmoeting en inspiratie van  zouden willen maken als we hem maar terug mogen huren voor onze vorm van ontmoeting en inspiratie op de zondagmorgen.”

Het zaadje was geplant.

En nu, bijna drie jaar later, na een periode van plannen maken en uitvoeren, is het zondag 29 mei zover. In het kerkgebouw van De Nieuwe Poort Zeeland, huis van ontmoeting en inspiratie, vindt zondag de feestelijke ingebruikname van het kerkgebouw als plaats voor ontmoeting en eredienst voor de Protestantse gemeente De Ontmoeting plaats. Voorganger: Ds. Ruben van Zwieten.

In die dienst zal hij het zeker hebben over de uitgesproken bijzondere wijze waarop hij zijn huis voor ontmoeting heeft ingericht en hoe het Oud-Testamentische verhaal van Gods ontmoeting met de mens daarin de scheppende grond is. Ieder die benieuwd is naar dit bijzondere gebouw en het verhaal achter de nieuwe vormgeving van de inrichting ervan, is van harte welkom.  Maar zeker onze gemeenteleden roepen wij op: kom allemaal, alle mensen die eraan gewerkt hebben dit voor onze gemeente mogelijk te maken, verdienen het.

 

 

 

Dus kom allemaal, neem mensen die zelf niet kunnen komen mee met de auto.

Zondag 29 mei 2022 in het Kerkgebouw van De Nieuwe Poort Zeeland aan de Kerkgang 2 te Kortgene, plaatselijk

bekend als de Nicolaaskerk.

 

Vanaf 10:15 uur bij koffie met gebak

en vanaf 11:00 uur in de feestelijke eredienst

met aansluitend een door de Kerkrentmeesters aangeboden feestelijke borrel.

 

Bestuurders van de Protestantse gemeente en van de Sichting De Nieuwe Poort Zeeland zijn voor de dienst beschikbaar voor gesprek, ds. Ruben van Zwieten na de dienst.

Geplaatst in Nieuws.
Avatar

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting