Kerkdiensten maart 2020

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.            Lied 416: 2 en 4

Wat is het een verwarrende tijd. Om het met Jan Jetse Bol (lied 1003) te zeggen: ‘Stil is de straat. Overal mensen in huizen verdwenen.’ Waar de kerk normaalgesproken een belangrijke plaats is om vreugde en verdriet te delen, heeft de kerkenraad voor de komende weken moeten besluiten om de kerkdiensten en alle groepsbijeenkomsten af te gelasten in de fysieke zin.

Om ook enige rust te creëren heeft de kerkenraad al iets langer vooruitgekeken. Tot en met 11 april (dit geldt dus ook voor de stille week) zijn er geen diensten, vieringen, vespers en groepsbijeenkomsten.

Wel hebben we enkele alternatieven: op zondagmorgen 22 wordt er een classicale kerkdienst gehouden (in de Mozeskerk in Biezelinge) die via www.gelovenindedelta.nl te zien zal zijn. Voorgangers zijn ds. Douwe de Roest, ds. Arie van der Maas, ds. Dick Steenks en ds. Karin van den Broeke als voorgangers. Maximaal twaalf mensen zullen hun medewerking verlenen aan de dienst. Van harte hopen we, doordat deze dienst in beeld gebracht kan worden, dat hier troost en bemoediging van uit zal gaan.

Op de zondagen 29 maart en 5 april korte momenten van Woord en gebed via onze website www.pgdeontmoeting.nl/zondag te beluisteren. Deze worden op de zondagmorgen om 9.30 uur in de Opstandingskerk te Wissenkerke opgenomen. Ze kunnen live beluisterd worden, maar ook op een later moment.

Met Pasen willen we hoe dan ook het feest van de Opstanding vieren. We realiseren ons dat dat dit jaar heel anders dan anders zal zijn. Aan het begin van de Stille Week laten we u weten in welke vorm we dit doen. Er wordt gestreefd naar eilandelijke afstemming.

Pastoraat gaat juist in deze tijd wel door. Bezoek alleen na telefonisch overleg. Soms ook juist per telefoon, app of mail. Ook de diaconie doet wat zij kan. Meldt het als u behoefte heeft aan bezoek of hulp. Dit kan via de predikant: 0113 404368 of kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl.

Voor ouders van kinderen: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/themas/geloofsopvoeding-thuis . Het is nogal wat: de meeste kinderen zijn opeens hele dagen thuis. Dat zal aangename kanten hebben, maar is ook een hele uitdaging. Misschien doen we in de komende weken juist wel een beroep op de kinderen om iets voor de gemeenschap te doen!

Laten we, ieder op zijn eigen plaats, de lofzang gaande houden!

In verbondenheid,

Conny Slotema, voorzitter

Karin van den Broeke, predikant

Geplaatst in Nieuws.
Avatar

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting