Kerkdienst vervalt op 15 maart 2020.

‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER,
hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
Keer u tot mij en wees mij genadig,
ik ben alleen en ellendig.’
                               Psalm 25, 15 en 16

Op donderdag 12 maart zijn van rijkswege nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus afgekondigd.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

Daarin wordt gesproken over het afgelasten van bijeenkomsten met meer dan 100 mensen.

Vanuit de Protestantse Kerk is ook een richtlijn gegeven voor kerkdiensten en wordt er een alternatief geboden voor mensen die niet naar de kerk kunnen gaan: scriba René de Reuver zal zondag voorgaan in een dienst in de kapel van het Landelijke Dienstencentrum van de Protestantse Kerk. Deze dienst wordt door de EO uitgezonden, zondagmorgen om 9.20 uur, NPO2. https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De Protestantse Kerk baseert haar richtlijn op de door de overheid afgekondigde maatregelen en spreekt over kerkdiensten met meer dan 100 mensen. Classispredikant Arie van der Maas heeft de richtlijn nog iets aangescherpt: ‘Denk goed na wat je doet met kerkdiensten voor kleinere aantallen mensen’. https://www.gelovenindedelta.nl/coronavirus-hoe-ga-je-daar-in-de-kerk-mee-om/

De kerkenraad van Protestantse gemeente De Ontmoeting heeft zich bezonnen op de situatie. Ons hebben vragen van gemeenteleden bereikt. Enerzijds is er de zorg voor mensen met een kwetsbare gezondheid, anderzijds is er aandacht voor diegenen die vanuit hun werk, bijvoorbeeld in zorginstellingen, het advies hebben gekregen om geen bijeenkomsten bij te wonen van meer dan 10 personen.

De kerkenraad heeft voor zondag 15 maart besloten om de kerkdiensten, zowel in Wissenkerke-Geersdijk als in Kats-Kortgene, te laten vervallen. Ds. Van den Broeke zal op de gebruikelijke tijdstippen wel in de kerken aanwezig zijn, voor wie toch bij de kerk aanklopt. De kerkenraad beraadt zich op alternatieve vormen voor de komende zondagen. Daarover informeert de kerkenraad u later.

Wij houden onze ogen deze dagen gericht op de HEER. Het is pijnlijk te moeten besluiten dat juist de eredienst op dit moment niet gehouden wordt. Dat voelt alsof we het hart uit ons kerk-zijn snijden. Toch is de kerkenraad van mening dat dit op dit moment verstandig is. Een vorm van ‘vasten’. We onthouden ons van dat wat ons het meest dierbaar is, omdat we niet zouden willen dat onze eredienst achteraf een plaats zou blijken te zijn waar besmetting plaatsvindt. De kerkenraad hoopt dat de voorzichtigheid omtrent het bijeenkomen in groter verband ertoe leidt dat het pastoraat en diaconaat juist wel goed doorgang kan vinden.

Namens de kerkenraad,

Conny Slotema, (voorzitter)

Karin van den Broeke (predikant)

Een boodschap van rust en vertrouwen

Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het Coronavirus. De situatie wordt met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen direct. Als christenen zijn we niet immuun voor het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich mee brengt. Maar we hoeven ons daar niet door te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is.

Christenen hoeven niet in paniek te raken. We leven immers voor Christus, die ons in staat stelt om nuchter te blijven en met aandacht het goede te zoeken voor anderen. Elke keer als we in de verleiding komen om toe te geven aan angst, kunnen we een bewuste keuze te maken om toch in vertrouwen en openheid te reageren.

En we hebben hoop – voor onszelf, en hoop om door te geven. Net als de corona bij een zonsverduistering is het licht nooit volledig weg. Sterker nog, het licht is sterker dan de duisternis. Juist in donkere tijden kunnen we die hoop laten zien aan de mensen om ons heen. Allereerst door onze opstelling. Maar ook door praktisch om te zien naar de mensen om ons heen.

Daarom nemen de ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, de Raad van Kerken in Nederland en Missie-Nederland gezamenlijk het initiatief tot een Dag van Nationaal Gebed voor ons land in deze onzekere tijd. Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven, om anderen te zegenen, en om God te vragen ons zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden.

Dat is wat we graag met zoveel mogelijk christenen in het hele land doen, niet door fysieke samenkomsten maar door een ‘virtuele’ gebedsbeweging via internet en sociale media.

Deze dag wordt gehouden op woensdag 18 maart.

https://www.missienederland.nl/corona/nationaalgebed

Geplaatst in Nieuws.
Avatar

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting