Wij zijn Christus’ lichaam

zo kunnen we de op 9 maart in de Opstandingskerk te Wissenkerke door de PG de Ontmoeting te Noord-Beveland i.w. gehouden bidstond en de erop aansluitende gemeenteavond in zaal Onder de Toren kort samenvatten. In de dienst had dominee Ruben den Hertog ons al “de handen van Christus” genoemd. Tijdens de gemeenteavond bleek, dat we een gezond lichaam zijn.

Financieel

Financieel staat met name onze diaconie er ijzersterk voor. Klaar om te investeren in zaken waarmee we nog vele jaren handen en voeten kunnen geven aan onze opdracht als diaconale gemeente. Karin Leendertse en Rachel Will gaven aan hoe de diaconie zich op dit moment serieus op de verschillende mogelijkheden oriënteert en hoe zij zich hierbij terecht laat ondersteunen door ervaren kerkelijke adviseurs.

Maar ook onze voorzitter en voorzitter van het College van Kerkrentmeesters kon een positief bericht over onze actuele staat geven. De bereidheid om te geven is dit jaar zelfs gestegen en ligt duidelijk boven het landelijk gemiddelde. We zijn kortom een gezond lichaam.

De commissie startzondag gaf een presentatie waarin teruggekoppeld werd wat de gemeente middels de enquête had uitgesproken. We willen een startzondag met als eenduidig hoofddoel gezelligheid en ontmoeting. Wij willen dat de activiteiten die er zijn gericht zijn op het geheel. De voorstellen die de commissie deed werden door de gemeente van tips voorzien en in zijn geheel overgenomen.

Kortom, we zijn niet alleen financieel gezond, maar we weten met elkaar ook als één lichaam één kant op te gaan. Dat geeft een prima gevoel.

Oeganda

Tenslotte gaf Bas van Fraassen een presentatie van zijn werk in Oeganda. In Kumi ziet hij een paar maal per jaar als orthopedisch specialist een heleboel patiënten. Hij heeft ons kunnen laten zien wat er nodig is. Hij wil er met zijn serviceclub (een Zeeuwse Rotary-kring) een nieuwe operatiekamer realiseren. Onze gemeente stemde van harte (algemeen applaus) in met zijn voorstel dat ook de diaconie van Wissenkerke-Geersdijk mee zal helpen dit te realiseren. De diaconie van Kats-Kortgene had dit eerder al besloten. Hoe dit precies vorm krijgt is aan onze diaconie. Maar de geest die uit het applaus sprak was niet alleen diaconaal, maar ook wel missionair. Wij zijn ons onze opdracht bewust en wij zijn er klaar voor daar het nodige mee te doen.

De voorzitter wees de gemeente er in zijn bijdrage op dat we ook een missionaire opdracht hebben in de richting van onze eigen jeugd en de mensen om ons heen buiten onze kerkelijke gemeente. Aanwas “van onderop” moet de komende jaren onze volle aandacht hebben. Daar zal focus op moeten worden gelegd en dat zal misschien ook iets van ons vragen. Een gezond lichaam hoort dat en neemt zo’n aanwijzing ter harte en is daardoor alert om er in de komende tijd iets mee te doen als de kansen komen. En die komen natuurlijk. Bijvoorbeeld ruimhartige ondersteuning van het GVO. Niet alleen met geld, maar ook met flankerend beleid. De kerkenraad is er al mee bezig. En het beleidsplan “Kerk 2020” en wat daaruit concreet in gang zal worden gezet om deze doelstelling te realiseren.

Op voorstel van voorzitter Marion Goedhart werd de avond besloten met lied 970: “Vlammen zijn er vele, één is het licht”. De gemeente, voor zover aanwezig, zong het eenstemmig en krachtig: “Wij zijn één in Christus”.

 

 

Geplaatst in Nieuws en getagd met , , , , , , .
Avatar

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting