Fusiebesluit op Biddag 2019

Van de kerkenraad:

De kerkenraad van onze gefedereerde gemeente nodigt al haar leden uit voor de gemeenteavond, te houden op 13 maart 2019 om 20.00 uur in Zaal onder de toren te Wissenkerke.
Deze avond willen wij met u een voorgenomen fusiebesluit bespreken.

De kerkenraden van Protestantse gemeente te Kats-Kortgene en van Protestantse gemeente te Wissenkerke-Geersdijk hebben het voornemen te besluiten om per 1 januari 2020 definitief samen te gaan.
De huidige federatie wordt dan één gemeente met één kerkenraad: Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland. Ook de twee diaconieën worden dan volledig samengevoegd.
Het i.w., in wording, verdwijnt dan eindelijk uit onze naam.
Dit samengaan wordt ingegeven door het doel het geloofsleven in de dorpen zo goed mogelijk voor langere tijd te kunnen blijven ondersteunen en mogelijk te maken. Het is in eerste instantie vooral een bestuurlijk samengaan, omdat de bezetting van de ambten een steeds groter wordend probleem is.
Daarnaast spelen ook financiële aspecten een rol. In de praktijk wordt er binnen de huidige federatie in het doordeweekse werk al veel samengedaan.

Bij dit voorgenomen besluit is een tweetal uitgangspunten geformuleerd.

  1. Er wordt uitgegaan van elke zondag twee vieringen. Dus zowel in Kats-Kortgene als in Wissenkerke-Geersdijk.
  2. Het eigendom van de Nicolaaskerk wordt overgedragen aan de Stichting Behoud Nicolaaskerk. De verbouw en exploitatie wordt dus de verantwoordelijkheid van deze stichting. Het door de Protestantse gemeente te Kats-Kortgene opgebouwde en beheerde onderhoudsfonds gaat hiertoe mee over naar de Stichting Behoud Nicolaaskerk.
    Voor de vieringen wordt een huurcontract met deze stichting afgesproken.
    Het besluit tot de eigendomsoverdracht is een besluit van de kerkenraad van de Protestantse gemeente te Kats-Kortgene. De kerkenraad van de Protestantse gemeente te Wissenkerke-Geersdijk ondersteunt dit voorgenomen besluit. De eigendomsoverdracht van de Nicolaaskerk, met de bijbehorende randvoorwaarden, is een voorwaarde voor het definitief samengaan van beide gemeenten. Juridisch en fiscaal is het van belang dat het samengaan van de gemeenten en de eigendomsoverdracht van de Nicolaaskerk goed op elkaar afgestemd zijn.

Natuurlijk wil en moet de kerkenraad de gemeente horen over dit voorgenomen besluit, voordat het definitieve besluit door de kerkenraad genomen wordt.

Op de gemeenteavond (na de vesper in de Nicolaaskerk en de dienst op Biddag in de Opstandingskerk) op 13 maart 2019 om 20.00 uur in Zaal onder de Toren te Wissenkerke, willen we dit voorgenomen besluit met u bespreken. U bent van harte uitgenodigd om met uw inbreng te komen.
Zoals u van ons gewend bent, worden op deze avond ook de jaarrekeningen gepresenteerd en besproken. Inhoudelijk bezinnen wij ons deze avond na de pauze op het onderwerp “Er zit muziek in de kerk”. Dit gedeelte van het programma zal plaatsvinden in de kerkzaal van de Opstandingskerk.
Breng alstublieft uw Liedboek mee.

Graag tot ziens op deze avond.

Kerkenraad van de Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland i.w.

 

Geplaatst in Nieuws.
Avatar

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting