Eeuwigheidszondag

Eeuwigheidzondag

                                                                                          ‘Die ons schiep en ook nu nog

                                                                                 Als hier de nacht ons overmant

                                                                                                Houdt in de holte van uw hand’

                                                                                                Lied 266

 

 

Morgen is het Eeuwigheidszondag. De laatste zondag van het kerkelijk jaar. We noemen de namen van hen die ons ontvallen zijn. We gedenken hen, met eerbied en genegenheid, in het licht van de Eeuwige.

 

Er is morgen, 22 november, gelegenheid om samen te komen rondom het Woord. Nabestaanden zijn tevoren uitgenodigd en zullen een aanzienlijk deel van de beschikbare plaatsen innemen. Het is mooi om juist in deze tijd, waarin het voor velen een afscheid is geweest dat omgeven was met beperkingen, nog eens ruimte te maken voor de verbondenheid met hen die ons zijn voorgegaan en die niet meer tastbaar in ons midden zijn.

 

De diensten worden gehouden in de Opstandingskerk in Wissenkerke en in De Katse Kerk in Kats. (De Nicolaaskerk in Kortgene wordt immers verbouwd. Het was fijn om vorige week te ervaren dat het internet in Kats werkt en dat de dienst online beluisterd kan worden.) U kunt de diensten bijwonen, live in één van de kerkdiensten, of online via internet. Ds. Karin van den Broeke zal zowel in de Opstandingskerk in Wissenkerke als in de De Katse Kerk in Kats voorgaan. Voorin de kerk wordt door een kleine zanggroep gezongen. Het aantal kerkgangers blijft beperkt tot 30.

 

Verplichte aanmelding blijft nodig. Wie een kerkdienst bij wil wonen kan zich aanmelden bij ds. Karin van den Broeke (kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl of 0113 404368). De kerkdiensten op zondag 8 november zijn vieringen om 9.30 uur, vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke en om 11.00 uur vanuit de Nicolaaskerk in Kortgene. Online luisteren kan, live of later, via www.pgdeontmoeting.nl/zondag. In de bijlagen treft u de Orden van Dienst voor deze zondag aan. Ook ouders met kinderen zijn van harte welkom. Houd u voor de komende tijd in de gaten: als u zich voor vrijdagavond 21.00 uur aanmeldt, probeert de kindernevendienstleiding ook weer oppas en/of kindernevendienst te verzorgen.

 

Zondag 29 november, Eerste Advent, wordt in de Opstandingskerk in Wissenkerke een bijzondere dienst: Kliederkerk voor kinderen uit al onze dorpen! Volwassenen die de dienst bij willen wonen kunnen zich melden en krijgen een plaats als er voldoende ruimte is. De (ook online te beluisteren) kerkdienst zal een half uur duren. Daarna is er nog een besloten gedeelte met de kinderen en hun ouders / begeleiders.

 

Voor diegenen die de kerkdienst bezoeken: het spreekt vanzelf dat u niet naar de kerk kunt komen als u klachten heeft die in de richting van Covid-19 zouden kunnen wijzen. Dan blijft u thuis om anderen te beschermen. Tevens adviseren we mensen met een kwetsbare gezondheid om thuis te blijven, dit om zichzelf te beschermen.

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Met vriendelijke groet,

 

Kees Blok, scriba

Geplaatst in Nieuws.
Avatar

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting