Eeuwigheidszondag

Gedachtenisviering — Eeuwigheidszondag —

                                                                                        ‘Die ons schiep en ook nu nog

                                                                                         Als hier de nacht ons overmant

                                                                                         Houdt in de holte van uw hand’

                                                                                                           Lied 266

 

 

Zondag 21 november vieren wij Eeuwigheidszondag. De laatste zondag van het kerkelijk jaar. We noemen de namen van hen die ons ontvallen zijn. We gedenken hen, met eerbied en genegenheid, in het licht van de Eeuwige.

Er is zondag 21 november gelegenheid om samen te komen rondom het Woord. Nabestaanden zijn tevoren uitgenodigd en zullen in Wissenkerke vrijwel alle en in Kats een aanzienlijk deel van de beschikbare plaatsen innemen. Het is mooi om juist in deze tijd, waarin het voor velen een afscheid is geweest dat omgeven was met beperkingen, nog eens ruimte te maken voor de verbondenheid met hen die ons zijn voorgegaan en die niet meer tastbaar in ons midden zijn.

De diensten worden gehouden in de Opstandingskerk in Wissenkerke en in De Katse Kerk in Kats. (De Nicolaaskerk in Kortgene wordt immers verbouwd.  U kunt de diensten bijwonen, live in één van de kerkdiensten, of online via internet. Ds. Karin van den Broeke zal zowel in de Opstandingskerk in Wissenkerke als in de De Katse Kerk in Kats voorgaan. Het aantal kerkgangers blijft beperkt tot net boven de 30.

Wie als nabestaande een kerkdienst bij wil wonen kan zich aanmelden bij de scriba, scriba@pgdeontmoeting.nl). De kerkdiensten op zondag 21 november zijn vieringen om 9.30 uur, in en online vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke en om 11.00 uur vanuit de Katse kerk in Kats. Online luisteren kan, live of later, via www.pgdeontmoeting.nl/zondag. In de bijlagen treft u de Orden van Dienst voor deze zondag aan. De dienst vanuit Wissenkerke wordt met beeld en geluid uitgezonden, de dienst vanuit Kats is alleen te beluisteren.

Voor diegenen die de kerkdienst bezoeken: het spreekt vanzelf dat u niet naar de kerk kunt komen als u klachten heeft die in de richting van Covid-19 zouden kunnen wijzen. Dan blijft u thuis om anderen te beschermen. Tevens adviseren we mensen met een kwetsbare gezondheid om thuis te blijven, dit om zichzelf te beschermen.

Draag in de kerk een mondkapje bij verplaatsen.

Houd 1,5 meter afstand.

Huishoudens en nabestaanden mogen in bubbels van maximaal 6 personen plaatsnemen.

Met vriendelijke groet,

Kees Blok, scriba

 

Bijlage 1 – Orde van dienst Eeuwigheidszondag Opstandingskerk te Wissenkerke

Bijlage 2 – Orde van dienst Eeuwigheidszondag Katse kerk te Kats

Geplaatst in Nieuws.
Avatar

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting