Casa da Paz

Casa da Paz – Ondersteunende Wooneenheid
Het is bedoeld voor volwassenen die door chronische mentale beperkingen en ernstige sociale factoren een mate van achterstand hebben opgelopen waardoor ze hun dagelijkse activiteiten niet zonder ondersteuning kunnen organiseren, maar die geen frequente medische tussenkomst nodig hebben.
Sociale dienstverlening
Er wordt gezorgd voor een reeks diensten die bestaat uit:
• accommodatie;
• maaltijden en verzorging van voeding en voeding;
• persoonlijke hygiëne, comfort en imagozorg;
• behandeling van persoonlijke of alledaagse kleding;
• monitoring en psychosociale ondersteuning;
• medicatietoediening en verpleegkundige zorg;
• ondersteuning bij activiteiten van het dagelijks leven;
• ondersteuning bij beroepsmatige, sociaal-culturele en recreatieve activiteiten;

• dagelijkse schoonmaak van ruimtes en permanente bewaking;
• begeleiding in het buitenland.
Capaciteit
Het biedt plaats aan 20 gebruikers.
Ontvangers
Het zijn volwassenen, met een chronische psychische aandoening en met een mate van autonomie die hen niet toelaat om alleen of in een gezinsomgeving te leven, maar die geen permanente psychiatrische medische interventie nodig hebben.

Voor wie geraakt is door de warmte waarmee de mensen van Casa da Paz in Albufeira hun medemensen omarmen, hier nog een klein beeld dat die houding laat zien en viert en ook duidelijk maakt met welk doel (van het Koninkrijk van God!) voor ogen deze mensen hun handelen vorm gevem en zo de steun van anderen daarbij verwerven. Zo belangrijk om zo de boodschap van God en zijn geliefde Zoon door te geven. Keep the dream alive! Help de droom door te geven en zo levend te houden. jaartallen doen er niet toe, alleen de droom levend houden telt! Maria bewaarde al deze dingen in haar hart. Dat moeten wij ook doen. Goede zondag! Goede week!

Geplaatst in Nieuws.

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting