Beperkte toegang tot kerkdiensten.

‘Vanaf 5 juli weer (beperkt) toegang tot de kerkdiensten!

Het blijft een verwarrende tijd, met de steeds wisselende regelgeving. Maar uiteindelijk gaan we, in alle voorzichtigheid, weer beginnen met kerkdiensten waar een beperkt aantal mensen bij aanwezig kan zijn.

Dat betekent ook dat we vanaf 5 juli steeds weer twee diensten hebben: één in Wissenkerke-Geersdijk en één in Kats-Kortgene. Om ieder die daar de voorkeur aan geeft de gelegenheid te bieden die dienst online mee te maken, kiezen we voor diensten vanuit de Opstandingskerk en de Nicolaaskerk. (Nog geen diensten vanuit Kats, omdat we die niet uit kunnen zenden.)

Het aantal kerkgangers per dienst blijft beperkt. Om die reden vragen we u om u van tevoren wel aan te melden bij de predikant (kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl of 0113-404368). Dit geeft ons bovendien de mogelijkheid om, bij gewijzigde regelgeving, enigszins flexibel met de aantallen om te gaan.

De kerkenraad besloot onlangs om uit te gaan van tien extra kerkgangers per kerkdienst, naast de medewerkers. Daarbij zou het mogelijk zijn om voorin de kerk enkele mensen te laten zingen. Vooralsnog is het niet toegestaan om, zelfs bij het hanteren van de 1,5 meter-grens, met alle kerkgangers te zingen. Mogelijk kunnen we de komende weken het aantal toegestane kerkgangers licht verhogen. En natuurlijk staan we graag het zingen weer toe als landelijk aangegeven wordt dat dat veilig kan. Tot op heden is dat niet zo en werken we uitsluitend met enkele zangers voorin de kerk. Meld u, als u graag een keer hardop zingt in de kerk!

Helaas moeten we ook nog als richtlijn meegeven: blijf thuis bij een kwetsbare gezondheid.
Hoe graag we ieder van u ook in de kerk zien, we blijven voorzichtig met het oog op ieders veiligheid.

Ook jammer is het dat de kerkenraad zich, gezien alle voorzorgsmaatregelen die we moeten treffen, genoodzaakt heeft gezien om in juli nog geen oppas en kindernevendienst aan te bieden. We kijken uit naar betere tijden!’

Geplaatst in Nieuws.
Avatar

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting