Aanpassingen kerkdiensten vanaf november 2020.

Na overleg met de minister heeft de PKN de adviezen voor het gebruik van kerkgebouwen aangepast.
Het moderamen heeft na overleg daarover voorstellen voor de kerkenraad voorbereid om de gebruiksplannen aan te passen aan de nieuwste adviezen.
Hierbij melden wij dat de voorgestelde aangepaste gebruiksplannen op de website worden geplaatst met het verzoek u daaraan te houden in de verwachting dat de kerkenraad de voorstellen zal bekrachtigen.
Voor de Opstandingskerk verandert er heel weinig. Voor de Nicolaaskerk betekent het helaas weer een stap terug. Alleen de zanggroep mag blijven zingen.
Het blijft jammer, maar gezien het nog steeds oplopend aantal besmettingen is het wel te begrijpen dat de adviezen aangescherpt worden.
De inspanningen om de contacten in de gemeente te onderhouden en ook – en zeker rond Kerst – weer iets voor de kinderen te doen worden intussen vergroot.
Tegelijk blijven wij vanuit onze kerkgebouwen de wekelijkse online-diensten verzorgen.

Wilt u ook de wekelijkse mail met uitnodiging daarvoor ontvangen? Geef uw mailadres daartoe door aan de scriba: scriba@pgdeontmoeting.nl

Geplaatst in Nieuws.
Avatar

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting