Dank aan alle gevers

Op zaterdag 13 maart vond een inzameling plaats van kleding, beddengoed enzovoorts voor stichting HCR  hulp aan Roemenië.

De opbrengst voor deze actie door onze diakenen was overweldigend… 240 zakken met kleding, schoeisel, beddengoed en incontinentiemateriaal zijn er ingeleverd en € 235,- voor de vervoerskosten.

Een prachtige opbrengst waar de diaconieën iedereen die hieraan zijn of haar bijdrage heeft geleverd heel hartelijk voor willen bedanken.

Alle gevers heel hartelijk dank!

Diaconie “PG de Ontmoeting “

Geplaatst in Nieuws.
Avatar

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting