Avond De Toekomst van onze Dorpskerken Kom ook 18 mei in de Thuishaven

In Bijna elk dorp in ons land staat in het midden een kerk. Dat geeft al aan dat de rol van de kerk in een dorp vanouds heel belangrijk is geweest. Voor veel kerken in dorpen is de plaats van de gemeente in het dorp toch verschoven. De plek van de kerk is in het […]

Lees verder

In vrede samenleven

  Zondag 8 mei collecteren onze diakenen voor Kerk in Actie Noodhulp Nigeria.           Ook in Nigeria werkt Kerk in Actie samen met lokale partners aan vrede. Een belangrijke spil daarin is Justina Mike, directeur JPRM, een persoonlijk contact van ds. Karin van den Broeke. In de video kunt u zien […]

Lees verder

Tweede dienst gehouden in De Nieuwe Poort Zeeland

Op 29 mei willen we in een Gemeenschappelijke Dienst de feestelijke opening vieren van onze nieuwe kerkruimte voor vieringen van PG De Ontmoeting te Noord-Beveland in Kortgene. Het kerkgebouw in Kortgene dat nu in eigendom en beheer is van De Nieuwe Poort Zeeland, centrum voor ontmoeting en inspiratie, blijkt een hippe kerk voor ons te […]

Lees verder

GRATIS Cantate in Kortgene in De Nieuwe Poort

U bent natuurlijk ook benieuwd hoe het nu is om In De Nieuwe Poort in Kortgene te zijn. Op zondag 24 april gingen al zo'n 35 gemeenteleden u voor. Kom ook zelf binnen kijken. Wilt u dat niet meteen in een zondagse dienst doen? Nu heeft u een unieke kans om een prachtig concert bij […]

Lees verder

Zondag 24 april dienst in De Nieuwe Poort

Aanstaande zondag is er om 11:00 uur een kerkdienst in het kerkgebouw van De Nieuwe Poort Zeeland te Kortgene. Er is dan geen dienst in Kats. Deze dienst beschouwen de Kerkrentmeesters als een mogelijkheid om te kijken of alles goed verloopt. Na de dienst zal geevalueerd worden. Misschien moeten er nog puntjes op de i […]

Lees verder

Palmpasen met de kinderen (10-4) en Paasontbijt (17-4)

Met Palmpasen (op zondag 10 april om 09:30 uur in de Opstandingskerk in Wissenkerke) is de kindernevendienst extra feestelijk. We maken met de kinderen Palmpasenstokken. Die horen bij de zondag van de Intocht van de Heer in Jeruzalem. Wat hadden de leerlingen een hoop. En hoe werd die na het verraad van Petrus aan stukken […]

Lees verder

Geef u op

Denkt u eraan u op te geven voor het Paasontbijt? We verheugen ons erop u daar ook weer te zien. https://www.pgdeontmoeting.nl/nieuws/gezamenlijk-paasontbijt-op-17-april-om-0830-uur  

Lees verder

God, red Oekraïne

Op zondag 3 april zongen in de dienst in de Opstandingskerk een aantal zangers uit de Tabernakelkerk in Kyiv een bijzonder Kyrie-lied. Kyriegebed voor Oekraïne Боже Україну збережи – God, red Oekraïne   De tijd verstrijkt, dagen verstrijken en alles rondom verandert. Maar alleen God, de Heilige Heer, verandert nooit. In één minuut kan Hij […]

Lees verder

Gezamenlijk Paasontbijt zondag 17 april om 08:30 uur

Gezamenlijk Paasontbijt (ontbijtje met een eitje) Nu (bijna) alles weer mag, willen wij als diaconie, graag het paasontbijt op zondagmorgen 17 april aanstaande organiseren. Dat geeft iedereen de gelegenheid om bij te praten onder het genot van een ontbijtje met een eitje. Wij hopen u allen te verwelkomen in Zaal onder de Toren in Wissenkerke […]

Lees verder