Lunch in de kerk

Zondag 11 december 2022 wil de diaconie een lunch organiseren. Het jaarthema van de Protestantse Kerk is  “AAN TAFEL!”, hierbij willen we aansluiten.  Na de dienst drinken we eerst koffie, thee of limonade om aansluitend, rond 12 uur een eenvoudige lunch te nuttigen met soep en broodjes.   Dit wordt u gratis aangeboden door de diaconie. […]

Lees verder

Jongeren 4 Jongeren voor Oekraïne

De stichting Jongeren voor Jongeren neemt deel in Zeeland helpt Oekraïne. Zeeland helpt Oekraïne bestaat uit 4 stichtingen: Stichting Help Oekraïne, Yerseke, Stichting Mir Wam in Nieuwerkerk en Terneuzen, Stichting Jongeren 4 Jongeren te Noord-Beveland en de werkgroep Zeeland helpt Oekraïne’. De werkgroep brengt in week 49 een krant uit. Van 10 tot 24 december […]

Lees verder

Kerk in de winter

Op woensdag 16-11-2022 is na de Dankdagdienst de gemeenteavond gehouden. De kerkenraad heeft de gemeente gekend in het besluit tot een winterdienstregeling die ingaat op zondag 27 november 2022. In de winterperiode zullen de diensten gezamenlijk worden gehouden. De eerste en tweede zondag van elke maand in de Opstandingskerk, de derde zondag van de maand […]

Lees verder

Breien voor Oekraïne

Vijf Zeeuwse organisaties trekken gezamenlijk op om in december geld, voeding en kleding in te zamelen voor Oekraïne. Door samen te werken hopen de organisaties meer mensen te bereiken en meer op te halen. "Het is dan winter en er is echt veel nodig", zegt Leen Schrijver die betrokken is bij gezamenlijke actie. De organisaties […]

Lees verder

Alle gevers bedankt

De inzamelingsactie voor Voedeselbank De Bevelanden door de gezamenlijke diaconieen van ons eiland is goed verlopen. Op de foto is een deel van de opbrengst  te  zien. Alle gevers hartelijk dank.

Lees verder

Inzamelingsactie Diaconie voor Voedselbank

Op zaterdag 22 oktober houden de gezamenlijke diaconieen van de Protestantse gemeenten op Noord-Beveland een inzamelingsactie ten behoeve van de Voedselbank De Bevelanden. Er zijn steeds meer mensen die noodgedwongen moeten aankloppen bij de Voedselbank. Op dit moment kent de Voedselbank De Bevelanden meer dan 200 huishoudens die klant zijn. Daarom roepen wij u op […]

Lees verder

Werkgroep samenwerking

De werkgroep samenwerking van de drie protestantse gemeenten op ons eiland is dinsdag 4 oktober 2022 weer bij elkaar geweest. Tijdens dit overleg is gesproken over de bijeenkomst van de kerkrentmeesters met de heer Groenleer van het CCBB (Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken). Doel van dat gesprek was om de financiële mogelijkheden te bekijken […]

Lees verder

Dankdag 16 november

Eilandelijk is afgestemd dat Dankdag in 2022 op 16 november valt. In ons rooster stond tot nu toe een andere datum. Ds. Ineke de Heer zal voorgaan in deze dienst. Zij heeft aangegeven de dienst te willen voorbereiden met enkele gemeenteleden. Wilt u dit doen? Spreek ds. De Heer even aan of doe een belletje […]

Lees verder

Startzondag 18 september

  Aan tafel Breng iets mee om op tafel te leggen en te delen Startzondag op 18 september 2022 Voorganger in de Gezamenlijke dienst in Kats: ds. Karin van den Broeke De dienst begint om 10:00 uur. Na afloop aansluitend koffiedrinken Daarna tot uiterlijk 13:00 uur gezellig samenzijn. In de middag vanaf 16:00 uur programma […]

Lees verder

Orgelconcert zaterdag 10 september

Zaterdag om 15:00 uur een zeer bijzonder orgelconcert. Mis het niet. Maak het mee. Meer weten? Kijk hier    

Lees verder