Opstandingskerk

Wissenkerke wordt als parochie voor het eerst genoemd in 1242. De eerste kerkgebouwen zijn door overstromingen verloren gegaan. Na het opnieuw bedijken in 1598 werden er op het eiland regelmatig godsdienstoefeningen gehouden. De predikant van Colijnsplaat bediende het hele eiland en kreeg pas in 1659 hulp van de predikant uit Kats.
Ext.OpstandingskerkIn 1660 kreeg Wissenkerke een eigen kerkgebouw. Kerkgebouw kun je het eigenlijk niet noemen, het was een veredelde landbouwschuur. In 1661 kwam de eerste predikant, Ds. Johannes Lievense. Op diens initiatief kwam er in 1679 een bescheiden eigen gebouwtje.
Omdat ook vanuit Kamperland en Geersdijk in Wissenkerke naar de kerk werd gegaan werd dit gebouw snel te klein. In 1779 werd het gebouw verbouwd en vergroot. In 1827 werd een nieuwe kerk gebouwd die in 1968 werd afgebroken.

Opstandingskerk

In 1969 werd het huidige combinatiegebouw (dorpshuis en kerk) in gebruik genomen. Het kerkgebouw kreeg als naam 'Opstandingskerk'.
In de loop van de geschiedenis waren er twee godsdienstrichtingen ontstaan: Hervormd en Gereformeerd. De gereformeerde kerk stond aan de Ooststraat. Het huidige onderkomen van muziekvereniging Apollo. Bij de sloop van de Hervormde kerk in 1968 werden er ‘s middags gezamenlijke diensten aan de Ooststraat gehouden. Bij het gereedkomen van het nieuwe kerkgebouw werd dat in dit gebouw voortgezet.
Toen in 1987 de gereformeerden uit de combinatie met Geersdijk en Colijnsplaat zijn gegaan werden er gezamenlijke morgen en middagdiensten gehouden met predikanten uit beide kerkgenootschappen.