Vorming en Toerusting

Gemeenteavond

Zowel in het najaar als het voorjaar is er een gemeenteavond. Deze avond volgt aansluitend op de bid-/dankdagviering (resp.  10 maart 2021 en 17 november 2021) en vindt plaats in de Zaal onder de Toren te Wissenkerke. Dan worden de financiën besproken en komt er een bepaald thema aan de orde. Op deze avond heeft u de gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen over de gang van zaken in de gemeente. Contactpersoon: dhr. C. Blok

Groothuisbezoeken

Het groothuisbezoek is bedoeld als een geloofsgesprek tussen gemeenteleden. Samen spreken we over een centraal thema. Elk jaar wordt blijkt hoe wij elkaar kunnen ontmoeten vanuit de verschillende ideeën en (geloofs-)ervaringen die met het thema te maken hebben. 

Bronnen van geloof

In gesprek met de predikant en andere aanwezigen diepen we de verschillende bronnen van het christelijk geloof op en onderzoeken hoe we daar in deze tijd, in ons eigen leven, vorm aan kunnen geven. Voor doopleden is dit de plaats om te zelf de verantwoordelijk voor het eigen geloof op te nemen en daarmee de geloofsopvoeding af te ronden.

Vooruitkijkend is dit ook de plaats om vertrouwd te raken met de verschillende bronnen van ons geloof en hoe die ons kunnen voeden als we onverhoopt vast lopen, op het leven, op onszelf, op de God zoals we die leerden kennen. Wie dat wil kan er vervolgens voor kiezen om in het openbaar belijdenis af te leggen van zijn of haar geloof.

Datum                               in overleg af te stemmen
Tijd                                    in overleg af te stemmen
Plaats                                in overleg af te stemmen
Aanmelding                      ds. K. van den Broeke

Catechese: Thema-avonden voor jongeren

Data                                  in overleg met de predikant
Tijd                                     20:00-21:30 uur
Plaats                                 Drenthehuis, Geersdijk
Aanmelding                      kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl

Catechese: Top-2000

Elk jaar klinkt tussen kerst en Oud & Nieuw de Top2000. Dit jaar willen we met jullie op basis van de liederen die in die lijst staan een dienst organiseren. Dit jaar natuurlijk aangepast vanwege de omstandigheden.

Data

Tijd                                     19:30-20:30 uur
Plaats                                 Drenthehuis, Geersdijk
Aanmelding                      kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl

 

Gespreksgroep Rijckholt

Wie graag een gesprek met enige diepgang voert, is welkom in de ‘gespreksgroep Rijckholt’. In ‘het varkenskot’, aan de achterzijde van het restaurant op het landgoed, komen we maandelijks bijeen. De gesprekken gaan over uiteenlopende geloofs- en levensvragen. Voor iedere middag wordt een thema aangegeven. Rond dit thema kunnen meningen en ervaringen gedeeld en uitgewisseld worden. De gesprekken vinden steeds plaats met respect voor verschillen in achtergrond van de deelnemers. Aanmelding noodzakelijk.

Data                                   zie agenda website
Tijd                                     15:00 uur
Plaats                                 ‘het Varkenskot’, Landgoed Rijckholt Geersdijk
Aanmelding                      kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl

Ontmoetingsochtenden Amaliahof

Voor alle bewoners van de Amaliahof en voor dorpsgenoten en gemeenteleden die 65 jaar of ouder zijn, houden we een paar zangbijeenkomsten in de gemeenschapsruimte van de Amaliahof. We zingen onder orgel-/pianobegeleiding. De liederen die we zingen kiest u zelf uit het groene boekje en het liedboek voor de kerken van 1973. Het is inmiddels vaste prik dat de bijeenkomst in december de vorm krijgt van een kerstviering, dan wordt er vaak voor wat extra’s gezorgd.

Dat u bij de ontmoetingsochtenden iets beleeft aan de ontmoeting met elkaar en aan het samen zingen is belangrijker dan de zangkwaliteit die we met elkaar leveren!

Data                                    zie agenda website
Tijd                                     10.00-11.30 uur
Plaats                                 Amaliahof, gemeenschapsruimte Wissenkerke
Aanmelding                      kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl

 

De Stoofpot

Iedere maand bent u van harte uitgenodigd om in de Oude Kosterij samen met anderen te dineren. Het genieten van een voedzame maaltijd gaat gepaard met een gezellige ontmoeting. Het aantal plaatsen is beperkt tot dertig personen per keer. Hoe vroeger u zich aanmeldt, hoe meer kans u heeft op een plaats. Reserveer tijdig want samen eten is gezelliger dan alleen.

Data                                   zie agenda website
Tijd                                     17.00 uur
Locatie                               de Oude Kosterij, Kortgene
Kosten                                € 7,00
Aanmelding                      Mevr. L.K. Bosselaar-Meerman, lenybosmeer@zeelandnet.nl uiterlijk op de vrijdag voorafgaand aan De Stoofpot

Geplaatst in Info en getagd met , , , , , , , , , .
Avatar

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting