Periodieke giften

Wanneer u verwacht de komende vijf jaar een vast bedrag te kunnen geven kunt u overwegen om dit met een periodieke gift te doen. Deze schenking is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal €60,00) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen voordeel op. Afhankelijk van leeftijd en hoogte van het verzamelinkomen kan het voordeel oplopen tot 52 procent. Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen. Het aangaan van een periodieke gift is voor de gever interessant, omdat het een fiscaal voordeel oplevert. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen. De belastingdienst heeft een formulier “Overeenkomst periodieke gift in geld” opgesteld, dit formulier moet ingevuld en ondertekend worden door de gever en de ontvanger. Voor meer informatie en hulp bij het invullen van het formulier kunt u contact opnemen met de voorzitter van het college van kerkrentmeesters.

Hoe groot is uw voordeel?

Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.

Geplaatst in Info.

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting