Feest

In de kerk vieren we feest. Onder feest verstaan wij van Protestantse gemeente de Ontmoeting te Noord-Beveland onder andere de bekende kerkelijke feesten als Pasen en Kerst. Maar ook de zondagse eredienst, bijzondere diensten als biddag en dankdag, bijzondere gebeurtenissen als trouwen en doop zijn feesten die we met elkaar als gemeente in de kerk vieren. 

We vieren met Kerst dat Jezus werd geboren. We vieren met Pasen dat Hij de dood heeft overwonnen. Een wonder waar we ons nog steeds over verbazen en vrolijk van worden. De vreugde van de opstanding uit de dood klinkt elke zondag mee wanneer we in de eredienst God eren. Een avondmaalsviering tijdens de dienst verwijst hier ook naar.

Dopen gebeurt tijdens een zondagse eredienst. Dan beloven de ouders en de gemeente om voor de geloofsopvoeding van de dopeling te waken.Belijdenis vindt ook in een zondagse eredienst plaats en dan neemt de dopeling de verantwoordelijkheid van de doop op zichzelf. 

De zegening van een huwelijk wordt gevraagd tijdens een bijzondere dienst op de trouwdag.

DankdagBid- en dankdagen zijn sterk verbonden met de landbouw. Voor het seizoen wordt het werk in Gods dienst gesteld en wordt er een zegen over het werk van het komend seizoen gevraagd. Met de Dankdag wordt God gedankt voor de opbrengsten van land en arbeid. Het herinnert ons eraan dat wat we krijgen niet vanzelfsprekend is en nodigt ons uit van onze overvloed te delen. Vaak worden met dankdagen dan ook fruitmanden uitgedeeld.

Lees meer

doop

Dopen

Wanneer u uzelf of uw kinderen wilt laten opnemen in het verbond tussen God en mensen kunt u kiezen voor de doop. In deze kleine rituele handeling wordt veel van Gods weg met mensen zichtbaar. Zijn liefde voor ons, Zijn dood en bovenal Zijn overwinning op de dood. Op verzoek organiseren wij doopdiensten in één […]

Trouwen

Trouwen is een bijzonder overgangsmoment in een mensenleven. De kerk biedt allerlei mogelijkheden om hier bij stil te staan. Trouwen in de kerk Trouwplannen? Er zijn uitstekende redenen om op jullie trouwdag naar de kerk te gaan. Misschien zijn jullie van jongs af aan lid van de kerk en is de keuze om in de […]

Geplaatst in Info.

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting