500 jaar Reformatie op de Bevelanden op 19 augustus 2017

“Langs het kerkenpad van onze voorouders” Elk dorp had ze vroeger, van die paadjes langs de akkers en de weiden. Zoals in Heinkenszand bijvoorbeeld, waar zo’n paadje in 1688 zomaar een keer in de plaatselijke archieven voorkomt. Niet alleen een pad dat men gebruikte om zondag naar de kerk te gaan. Kinderen liepen erover naar […]

Lees verder

Kerkradio Kortgene

Sinds kort zijn ook de kerkdiensten uit de Nicolaaskerk via internet te beluisteren. Dat kan via kerkdienstgemist.nl of via pgdeontmoeting.nl. Als u dus een keer niet naar de kerk kunt is er toch de mogelijkheid om live mee te luisteren of achteraf naar de dienst te luisteren. Dat kan via uw computer of tablet of […]

Lees verder

Henk Tazelaar: 50 jaar organist

Op 23 november tijdens de gemeenteavond, nodigde de voorzitter, Marion Goedhart, Henk Tazelaar uit om naar voren te komen. “Op 21 november 1966 kreeg Henk een aanstelling als organist van de gereformeerde kerk in Colijnsplaat. En daarmee heeft hij thans de mijlpaal van 50 jaar dienst als kerkmusicus bereikt.” Als blijk van waardering kreeg Henk […]

Lees verder

Elementen uit de eredienst 1

Op deze plaats zal de commissie Eredienst (WG) de komende maanden enkele elementen uit de eredienst uit- en toelichten, aangezien we merkten dat er behoefte was aan een verduidelijking van passende manieren bij deze verschillende elementen van de eredienst. Votum en groet Het votum (lat., plechtige verklaring, gelofte; ‘In de naam van de Vader, Zoon […]

Lees verder

Kerkdiensten in oktober naar Kortgene

Vanaf 9 oktober zullen alle diensten van PG De Ontmoeting NB i.w. in de Nicolaaskerk te Kortgene en op 16 oktober in de kerk in Kats worden gehouden in verband met herinrichting van de Opstandingskerk te Wissenkerke. In Wissenkerke is er crèche en kindernevendienst. Bij gezamenlijke dienst in Kortgene wordt de oppas- en nevendienst verzorgd […]

Lees verder

. . . en dan is het afgelopen

Tja, en dan is het afgelopen… Wat hebben we genoten, veel plezier gehad! Zaterdagavond 30 juli was het dan zover…. De bus uit Oekraïne komt eindelijk aan bij het buitencentrum in Veere. Diverse gemeenteleden hadden de moeite genomen om de kinderen, personeel en Olena welkom te heten. Een lied was speciaal geschreven en ingestudeerd, heel […]

Lees verder

Ds. Karin van den Broeke in kernbestuur Wereldraad

27 juni 2016. Ds. Karin van den Broeke is gekozen in het uitvoerend comité van de Wereldraad van Kerken. Ds. Karin van den Broeke is preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Ze is namens de Protestantse Kerk bestuurslid van de Wereldraad van Kerken. Vergadering in Trondheim In Trondheim vindt vanaf […]

Lees verder

Vorming en toerusting

In de maand juni vinden de laatste ontmoetingen plaats in het kader van Vorming & Toerusting. In de pastorale raad hebben we de activiteiten geëvalueerd. Daar kwam in elk geval uit dat zij zich als pastorale ouderlingen niet toegerust weten om deze activiteiten voor te bereiden, uit te voeren, of te evalueren. Het pastoraat vraagt […]

Lees verder

Wij zijn Christus’ lichaam

zo kunnen we de op 9 maart in de Opstandingskerk te Wissenkerke door de PG de Ontmoeting te Noord-Beveland i.w. gehouden bidstond en de erop aansluitende gemeenteavond in zaal Onder de Toren kort samenvatten. In de dienst had dominee Ruben den Hertog ons al “de handen van Christus” genoemd. Tijdens de gemeenteavond bleek, dat we […]

Lees verder

Oekraïne

Vorig jaar april ben ik (Karin) naar Oekraïne geweest om met eigen ogen te zien waar Olena en haar weeskinderen wonen. Ook heb ik diverse “gesprekken” met haar gehad over de vakanties die we in het verleden voor haar kinderen hebben georganiseerd. Daarin komt steeds weer de dankbaarheid naar voren maar ook dat het zo […]

Lees verder