Aan de leden: Uitnodiging Gemeenteavond

Uitnodiging voor de Gemeenteavond op woensdag 31 mei 2023 om 19.30 uur in de Opstandingskerk in Wissenkerke. Tijdens deze Gemeenteavond staan we uitvoerig stil bij de voorstellen van de Werkgroep Samenwerking om het beroepingswerk van de drie gemeenten op Noord-Beveland samen in te vullen. Tijdens de laatste Gemeenteavond vertelde de werkgroep al het nodige over […]

Lees verder

Aftreden/aantreden nieuwe ambtsdragers

Aftreden/aantreden nieuwe ambtsdragers. Tijdens de Gemeenteavond op 8 maart jl. kreeg u nogmaals te horen dat we problemen hebben met de invulling van een nieuwe kerkenraad. Momenteel is de kerkenraad verheugd u te kunnen meedelen, dat er toch een aantal mensen vanuit de gemeente bereid zijn gevonden om een ambt op zich te gaan nemen […]

Lees verder

Verslag gemeenteavond 8 maart te lezen op pagina Leden & Vrienden

Het verslag van de gemeenteavond op 8 maart 2023 is te vinden op de pagina Leden & Vrienden Voor deze pagina is een toegangscode vereist. Die kunnen leden en vrienden opvragen bij de scriba.

Lees verder

Bidstond voor samenwerking en gezamenlijk beroepingswerk

In het NB Kerkblad van mei doet ds. Spaans een oproep om de bidstond voor het beroepingswerk en de eilandelijke samenwerking bij te wonen. Ds. de Jong heeft de kerkenraden opgeroepen de gemeenten uit te nodigen de avond zo veel als mogelijk bij te wonen om de start van de samenwerking zo goed mogelijk te […]

Lees verder

Mededeling kerkenraad inzake bevestiging ambtsdragers

We hebben nieuws vanuit de kerkenraad. Goed nieuws en dat willen we heel graag met u delen! Na diverse dringende oproepen op zowel de gemeenteavond als bij de afkondigingen zijn diverse mensen nagaan denken hoe het nu verder moet. Door diverse gesprekken die hebben plaats gevonden, wat verschuivingen in ambten, ambtsdragers die hun ambt toch […]

Lees verder

Paasontbijt zondag 9 april Opstandingskerk 08:30 uur

Paasmorgen, 9 april 2023 In de Opstandingskerk staat het Paasontbijt voor u klaar om 08:30 uur. Hartelijk welkom.  

Lees verder

Het Verhaal van Pasen door Ruben van Zwieten

Het Verhaal van Pasen Wat kan het Verhaal van Pasen ons nu vertellen? De Nieuwe Traditie van De Nieuwe Poort legt het je op traditionele én moderne wijze uit. Hoe gaat dat literaire verhaal uit die eeuwenoude culturele bibliotheek ook alweer? Waarom is het verhaal van Jona in de wallevis óók een Paasverhaal? Wat betekenen […]

Lees verder

Kerkdienst in Katse Kerk op Goede Vrijdag kan geen doorgang vinden

Door omstandigheden kan de dienst die was voorzien in de Katse kerk op Goede Vrijdag, vrijdag 7 april 2023, om 19:00 uur helaas geen doorgang vinden. De vice-voorzitter van de kerkenraad wijst u op de mogelijkheid om de dienst in Kamperland bij te wonen. Ook verzocht hij ons hier te vermelden dat in de Nicolaaskerk […]

Lees verder

Miskotte in Kortgene

LEZING OVER DOMINEE MISKOTTE (1894-1976) Op zondagmiddag 19 maart om 15.00 uur organiseert De Heemkundige Kring De Bevelanden in  De Nieuwe Poort, Kerkgang 2 te Kortgene een lezing met paneldiscussie over dominee Miskotte (1894-1976). Van 1921 tot 1925 was Kortgene zijn eerste standplaats als dominee. Hij stond bekend als ‘de rooie dominee’, vanwege zijn preken en geschriften tegen de armoede […]

Lees verder

Vrijwilligersavond 23 februari 2023

Uitnodiging voor de vrijwilligersavond op 23 februari 2023 Om al onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet voor de kerk ( en dat zijn er heel veel!), willen we weer graag een gezellige avond organiseren. Donderdag 23 februari vanaf 17.00 uur bent u, ben jij van harte welkom in het Drenthehuis. Een hapje, een drankje […]

Lees verder