Vorming en Toerusting

Gemeenteavond Zowel in het najaar als het voorjaar is er een gemeenteavond. Deze avond volgt aansluitend op de bid-/dankdagviering (resp.  10 maart 2021 en 17 november 2021) en vindt plaats in de Zaal onder de Toren te Wissenkerke. Dan worden de financiën besproken en komt er een bepaald thema aan de orde. Op deze avond […]

Lees verder

Feest

In de kerk vieren we feest. Onder feest verstaan wij van gemeente de Ontmoeting onder andere de bekende kerkelijke feesten als Pasen en Kerst. Maar ook de zondagse eredienst, bijzondere diensten als biddag en dankdag, bijzondere gebeurtenissen als trouwen en doop zijn feesten die we met elkaar als gemeente in de kerk vieren. We vieren met […]

Lees verder

Levensfasen

Een kind laten dopen? Trouwen in de kerk? Een dierbare begraven? Voor veel mensen komt de kerk in beeld als het erom spant in het bestaan. Kruispunten van het levenAls je ingrijpende gebeurtenissen meemaakt. Juist op de belangrijke kruispunten van het leven wil de kerk er zijn. Niet alleen voor de actieve leden, ook voor hen die zich […]

Lees verder

Liturgie van alle tijden

Onze kerkelijke gemeenschap staat niet op zichzelf. Het is een gemeenschap die al sinds eeuwen aanwezig is op Noord-Beveland, maar nooit los heeft gestaan van de grotere kerk van Christus. In onze diensten wordt dat zichtbaar in de gedeelde bijbelboeken en geloofsbelijdenis; het wordt tastbaar in doop en het breken van het brood; onze liederen, kortom het […]

Lees verder

Eredienst

Wanneer u met anderen uw geloof en twijfel wilt delen bent u van harte welkom in onze erediensten. Onze diensten beginnen om 9:30 in de Opstandingskerk (Voorstraat 20 in Wissenkerke) en om 11:00 in de Nicolaaskerk (Kerkgang 2 in Kortgene) of de Katse Kerk (Kerkstraat 3 in Kats). Als u het gebouw binnen gaat naar de kerkzaal staat er een […]

Lees verder

Dopen

Wanneer u uzelf of uw kinderen wilt laten opnemen in het verbond tussen God en mensen kunt u kiezen voor de doop. In deze kleine rituele handeling wordt veel van Gods weg met mensen zichtbaar. Zijn liefde voor ons, Zijn dood en bovenal Zijn overwinning op de dood. Op verzoek organiseren wij doopdiensten in één […]

Lees verder

Trouwen

Trouwen is een bijzonder overgangsmoment in een mensenleven. De kerk biedt allerlei mogelijkheden om hier bij stil te staan. Trouwen in de kerk Trouwplannen? Er zijn uitstekende redenen om op jullie trouwdag naar de kerk te gaan. Misschien zijn jullie van jongs af aan lid van de kerk en is de keuze om in de […]

Lees verder

Uitvaart

Ook na het overlijden van uw naaste bent u voor de uitvaartdienst, het gedenken of rouwen welkom in de kerk. Een kerkdienst op een kruispunt in het leven kan van grote waarde zijn. Bij overlijden of voor rouwdiensten kunnen gemeenteleden een beroep doen op de predikanten. De predikant komt bij u langs en zal samen […]

Lees verder

Lid worden

Wilt u uw krachten inzetten voor een gemeenschap van doeners en zoekers? Bent u op zoek naar een plaats om op adem te komen? In onze gemeente bieden wij ruimte en dagen wij elkaar uit om Gods weg voor ons te zoeken en te volgen.Vormen van betrokkenheidEr zijn verschillende manieren om je betrokkenheid bij de […]

Lees verder

Vrijwilliger worden

In de Protestantse Gemeente de Ontmoeting zijn meer dan driehonderd vrijwilligers actief, die deelnemen aan één of meer vrijwilligersgroepen. Veel vrijwilligerswerk is zichtbaar, zoals bijvoorbeeld het koffie schenken rond de dienst, maar veel werk wordt ook achter de schermen verzet. Helpt u ook? Bezoekt u de kerk regelmatig? Misschien vindt u het dan ook leuk om uw […]

Lees verder