Kerkdiensten tijdens Lockdown ONLINE

Nu we berichten van de overheid hebben gekregen inzake Covid-maatregelen, wordt duidelijk dat we de kerkdiensten tot 14 januari 2022 ONLINE zullen moeten gaan vormgeven vanuit de Opstandingskerk. Daar hebben we de mogelijkheid de diensten met beeld en geluid uit te zenden. Dit betekent inderdaad tot 14-1-2022 ONLINE vieringen. Gelukkig zijn we er al een […]

Lees verder

Op weg naar Kerst … Kerstuitgave 2021 PG De Ontmoeting te Noord-Beveland

Rachel Will, Els Goudappel en Karin Leendertse hebben voor ons en de inwoners van ons eiland een uitgave verzorgd: Op weg naar Kerst ... Het boekje wil u met uw geliefden inspireren op weg naar het feest van de komst van het Licht in onze duisternis. Heeft u nog geen exemplaar ontvangen? Laat het ons […]

Lees verder

Gedachtenisviering — Eeuwigheidszondag —

                                                                                        ‘Die ons schiep en ook nu nog                                                                                          Als hier de […]

Lees verder

Begrotingen 2022 Van U is de Toekomst

Het College van Kerkvoogden en het College van Diakenen presenteren de begrotingen voor 2o22 via deze website. De reden daarvoor is het feit dat de kerkenraad heeft besloten de gemeenteavond niet door te laten gaan in verband met het hoog oplopend aantal besmettingen en de druk op de gezondheidszorg. Het is duidelijk geworden dat wij […]

Lees verder

HA / MvdH 14-11

Op 14 november hoopten wij in beide kerken het Heilig Avondmaal / de Maaltijd van de Heer te vieren. De diakenen hadden en alles gereed gemaakt om dit onder de omstandigheden zo veilig mogelijk te kunnen doen. Er waren kleine bekertjes aangeschaft. Frans Zwijgers had op verzoek een speciaal draagbord gemaakt waar ze in pasten. […]

Lees verder

Nieuw Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2025 De kerkenraad heeft een commissie in het leven geroepen om een nieuw beleidsplan samen te stellen. Dit beleidsplan willen we maken langs participatieve weg. U krijgt inspraak. Dat begint zondag al. Na de dienst kunt u uw ideeën voor de toekomst van onze kerkelijke gemeente kenbaar maken. Ter toelichting: u mag uw wensen, […]

Lees verder

Koopt nu aardappelen en uien voor Indonesië

Zondag 19 september startzondag PG De Ontmoeting. De diakenen vragen onze inzet voor Indonesie. Laat u aanspreken en doe mee. Hier leest en ziet u alles over de actie. Met een druk op de knop kunt u meteen beginnen met meedoen. De Delta & Indonesië: wat hebben ze met elkaar? De meest opvallende overeenkomst die […]

Lees verder

Startzondag 19-9-2021 ——- Kom, eet lekker mee —

Zondag 19 september wordt een mooie kans om elkaar als gemeenteleden te ontmoeten in de naam van de Eeuwige en in het licht van waartoe we geroepen zijn. We vieren die dag de fusie van onze voormalige twee gemeenten tot De Ontmoeting. ’s Morgens doen we dat in de eredienst in de Opstandingskerk. ‘s Middags […]

Lees verder

Deze week collecteren de diakenen voor de zorgboerderij Catharina Maria Hof

Werkwijze Op de zorgboerderij werken we kleinschalig, we vinden het belangrijk zelf met de deelnemers te werken/bezig te zijn en zo een goede band en verstandhouding op te bouwen. We zijn op deze manier steeds erg betrokken bij de deelnemers en het is voor ons een uitdaging te blijven oefenen, uit te dagen en onze […]

Lees verder

Fotofietstocht

Fotofietstocht - 26 augustus 2021 In de Veertigdagentijdkalender werd een oproep gedaan om foto’s van Noord-Beveland toe te sturen. Prachtige foto’s kregen we binnen. En daar willen we graag met zoveel mogelijk gemeenteleden plezier van hebben. Op 26 augustus houden we om die reden een fotofietstocht. U kunt tussen 9.30 en 10.30 uur starten bij het […]

Lees verder