Pinksteren Bevestiging Ambtsdragers: de Clivia bloeit!

In de hal van de Opstandingskerk staat een Clivia. Pinksteren 2022. De Clivia bloeit! En we kunnen weer ambtsdragers bevestigen. Daar zijn wij heel dankbaar voor en wij wensen hen Gods zegen toe.

Lees verder

Opening kerk Kortgene Feest tussen Hemelvaart en Pinksteren

In een tijd waarin er overal kerken gesloten worden en een andere bestemming krijgen, vindt zondag 29 mei in Kortgene iets heel bijzonders plaats. De feestelijke ingebruikname van een geheel vernieuwd  monumentaal kerkgebouw voor de eredienst van onze Protestantse gemeente. In 2019 was de Protestantse Gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland een federatie van de Protestantse […]

Lees verder

Avond De Toekomst van onze Dorpskerken Kom ook 18 mei in de Thuishaven

In Bijna elk dorp in ons land staat in het midden een kerk. Dat geeft al aan dat de rol van de kerk in een dorp vanouds heel belangrijk is geweest. Voor veel kerken in dorpen is de plaats van de gemeente in het dorp toch verschoven. De plek van de kerk is in het […]

Lees verder

In vrede samenleven

  Zondag 8 mei collecteren onze diakenen voor Kerk in Actie Noodhulp Nigeria.           Ook in Nigeria werkt Kerk in Actie samen met lokale partners aan vrede. Een belangrijke spil daarin is Justina Mike, directeur JPRM, een persoonlijk contact van ds. Karin van den Broeke. In de video kunt u zien […]

Lees verder

Tweede dienst gehouden in De Nieuwe Poort Zeeland

Op 29 mei willen we in een Gemeenschappelijke Dienst de feestelijke opening vieren van onze nieuwe kerkruimte voor vieringen van PG De Ontmoeting te Noord-Beveland in Kortgene. Het kerkgebouw in Kortgene dat nu in eigendom en beheer is van De Nieuwe Poort Zeeland, centrum voor ontmoeting en inspiratie, blijkt een hippe kerk voor ons te […]

Lees verder

GRATIS Cantate in Kortgene in De Nieuwe Poort

U bent natuurlijk ook benieuwd hoe het nu is om In De Nieuwe Poort in Kortgene te zijn. Op zondag 24 april gingen al zo'n 35 gemeenteleden u voor. Kom ook zelf binnen kijken. Wilt u dat niet meteen in een zondagse dienst doen? Nu heeft u een unieke kans om een prachtig concert bij […]

Lees verder

Zondag 24 april dienst in De Nieuwe Poort

Aanstaande zondag is er om 11:00 uur een kerkdienst in het kerkgebouw van De Nieuwe Poort Zeeland te Kortgene. Er is dan geen dienst in Kats. Deze dienst beschouwen de Kerkrentmeesters als een mogelijkheid om te kijken of alles goed verloopt. Na de dienst zal geevalueerd worden. Misschien moeten er nog puntjes op de i […]

Lees verder

Palmpasen met de kinderen (10-4) en Paasontbijt (17-4)

Met Palmpasen (op zondag 10 april om 09:30 uur in de Opstandingskerk in Wissenkerke) is de kindernevendienst extra feestelijk. We maken met de kinderen Palmpasenstokken. Die horen bij de zondag van de Intocht van de Heer in Jeruzalem. Wat hadden de leerlingen een hoop. En hoe werd die na het verraad van Petrus aan stukken […]

Lees verder

Geef u op

Denkt u eraan u op te geven voor het Paasontbijt? We verheugen ons erop u daar ook weer te zien. https://www.pgdeontmoeting.nl/nieuws/gezamenlijk-paasontbijt-op-17-april-om-0830-uur  

Lees verder