Zeeland helpt

Zeeland Helpt Oekraïne, een samenwerkingsverband van vijf Zeeuwse organisaties, heeft de afgelopen maand geld en spullen opgehaald voor Oekraïne. Binnen een week was er al meer dan honderdduizend euro binnen - veel meer dan de organisaties verwacht hadden - en er zijn al verschillende vrachtwagens met hoognodige spullen naar Oekraïne gebracht. Ook vanochtend, maandag 2 […]

Lees verder

Oud en Nieuw

Op zaterdag 31 december 2022 bent u om 19:00 uur van harte welkom in De Katse Kerk. Daar houdt Pg De Ontmoeting te Noord-Beveland zijn oudejaarsdienst. Op zondag 1 januari 2023 bent u om 10:00 uur van harte welkom in de Opstandingskerk te Wissenkerke. Op zondag 8 januari 2023 is er na de dienst in […]

Lees verder

Het verhaal van Kerst 2023

Aanmelden? Stuur een mail naar:   secretariaat@denieuwepoort.org

Lees verder

Lunch in de kerk

Zondag 11 december 2022 wil de diaconie een lunch organiseren. Het jaarthema van de Protestantse Kerk is  “AAN TAFEL!”, hierbij willen we aansluiten.  Na de dienst drinken we eerst koffie, thee of limonade om aansluitend, rond 12 uur een eenvoudige lunch te nuttigen met soep en broodjes.   Dit wordt u gratis aangeboden door de diaconie. […]

Lees verder

Jongeren 4 Jongeren voor Oekraïne

De stichting Jongeren voor Jongeren neemt deel in Zeeland helpt Oekraïne. Zeeland helpt Oekraïne bestaat uit 4 stichtingen: Stichting Help Oekraïne, Yerseke, Stichting Mir Wam in Nieuwerkerk en Terneuzen, Stichting Jongeren 4 Jongeren te Noord-Beveland en de werkgroep Zeeland helpt Oekraïne’. De werkgroep brengt in week 49 een krant uit. Van 10 tot 24 december […]

Lees verder

Kerk in de winter

Op woensdag 16-11-2022 is na de Dankdagdienst de gemeenteavond gehouden. De kerkenraad heeft de gemeente gekend in het besluit tot een winterdienstregeling die ingaat op zondag 27 november 2022. In de winterperiode zullen de diensten gezamenlijk worden gehouden. De eerste en tweede zondag van elke maand in de Opstandingskerk, de derde zondag van de maand […]

Lees verder

Breien voor Oekraïne

Vijf Zeeuwse organisaties trekken gezamenlijk op om in december geld, voeding en kleding in te zamelen voor Oekraïne. Door samen te werken hopen de organisaties meer mensen te bereiken en meer op te halen. "Het is dan winter en er is echt veel nodig", zegt Leen Schrijver die betrokken is bij gezamenlijke actie. De organisaties […]

Lees verder

Alle gevers bedankt

De inzamelingsactie voor Voedeselbank De Bevelanden door de gezamenlijke diaconieen van ons eiland is goed verlopen. Op de foto is een deel van de opbrengst  te  zien. Alle gevers hartelijk dank.

Lees verder

Inzamelingsactie Diaconie voor Voedselbank

Op zaterdag 22 oktober houden de gezamenlijke diaconieen van de Protestantse gemeenten op Noord-Beveland een inzamelingsactie ten behoeve van de Voedselbank De Bevelanden. Er zijn steeds meer mensen die noodgedwongen moeten aankloppen bij de Voedselbank. Op dit moment kent de Voedselbank De Bevelanden meer dan 200 huishoudens die klant zijn. Daarom roepen wij u op […]

Lees verder

Werkgroep samenwerking

De werkgroep samenwerking van de drie protestantse gemeenten op ons eiland is dinsdag 4 oktober 2022 weer bij elkaar geweest. Tijdens dit overleg is gesproken over de bijeenkomst van de kerkrentmeesters met de heer Groenleer van het CCBB (Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken). Doel van dat gesprek was om de financiële mogelijkheden te bekijken […]

Lees verder