Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Onderwerp

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Voorganger: ds. M. VermetOrde van dienst voor de dienst in Wissenkerke op zondag 10 juli 2022
Thema: ‘Verbeter de wereld, stel een vraag’Welkom door ouderling van dienst, tevens aankondiging aanvangslied

Aanvangslied 975: 1,2

Stil gebed, votum en groet

Lied: 975: 3

Kindernevendienst verhaaltje? met het lied: “ Wij gaan voor even uit elkaar”.

Inleiding op het thema van de dienst

Gebed

Lied 850: 1, 3,4

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Genesis 4: 1-9

Lied 828

Schriftlezing: Lucas 4: 14-19

Lied 650 1-4

Overweging

Orgelspel

Lied 839

Mededelingen

Inzameling van de gaven (ondertussen komen de kinderen terug van de nevendienst)

Gebeden

Slotlied 419

Zegen met gezongen Amen (Liedboek 431c)


kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus