Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 3 juli 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Voorganger in beide diensten: ds. Karin vd Broeke


Orde van dienst: Kortgene: download/lees hier

Orde van dienst Wissenkerke: hier onder


Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 280: 1, 2, 3 en 4

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 280: 5, 6 en 7

Kinderen gaan naar kindernevendienst

Kyriëgebed

Glorialied: 867

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 66, 10-14

Psalm 66: 1 en 3

Schriftlezing Nieuwe Testament: Lucas 10, 1-20

Lied: 1001

Verkondiging

Lied: 654: 1 en 5

Mededelingen

Inzameling van de gaven

(kinderen komen terug)

Gebeden

Slotlied: 1014: 1, 2 en 5

Zegen

Amen (431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus