Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 15 mei 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Orden van dienst.

Kortgene: download/lees hier

Wissenkerke: onderstaand

voorganger in beide diensten: ds. Marien van Manen


Orgelspel/piano

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Zingen Aanvangslied 98: 1 en 3

Stil Gebed / Votum en Groet

Zingen Lied 195 (Klein Gloria)

Gebed om ontferming

Zingen Glorialied 655: 1, 2, 3, 4 en 5

Moment met de kinderen

Zingen Samen in het Licht : Wij gaan voor even uit elkaar

Orgelspel waarbij de kinderen naar de nevendienst gaan;

zij nemen het lantaarntje mee

Gebed bij de opening van het Woord


Wij lezen uit de Bijbel DEUTERONOMIUM 6: 1 – 9

1 Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen.
2 U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden.
3 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd.
4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!
5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.
6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.
8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.
9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

Zingen Lied 310: 1, 2, 3, 4 en 5

Wij lezen uit de Bijbel JOHANNES 13: 31 – 35

31 Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God.
32 Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk.
33 Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.”
34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’\

Zingen acclamatie Lied 339A

Verkondiging

Orgelspel/piano

Zingen Lied 316: 1, 2, 3 en 4

Mededelingen door de ouderling van dienst

Inzameling van de gaven – kinderen komen terug van de nevendienst

Dank- en voorbeden ( + Stil Gebed + Onze Vader )

Zingen Lied 825: 1, 3 en 5

Zending en Zegen

Aansluitend zingen Lied 415: 3

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus