Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 8 mei 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Orde van dienst: Kortgene - hier

voorganger: Dhr. J. Tollenaar


Orde van dienst: Wissenkerke - hier onder

voorganger: ds. W. vd Griend
Mededelingen

Aanvangslied / Wij zingen: Ps. 107: 1, 4

Stil Gebed / Votum en Groet

Klein Gloria = NLB 195

Gebed om vergeving

Wij zingen: NLB 648: 1

Woorden van vergeving (uit: Ps. 36

Woorden van leven (uit: Deut. 5

Wij zingen: NLB 648: 2, 3:

Gebed om de werking van de Heilige Geest

Kindermoment ? * Kinderlied ?

Schriftlezing O.T. Jesaja 2: 1 t/m 5 (NBV)

Wij zingen: NLB 1016: 1, 2

Schriftlezing N.T. Johannes 21: 11 t/m 19 (NBV)

Wij zingen: NLB 649: 1, 3, 5, 7

Verkondiging

Wij zingen: NLB 653: 1, 4, 7

Dank- en voorbeden ( + Stil Gebed + Onze Vader )

Inzameling van de gaven

Orgelspel / Slotlied / Wij zingen: NLB 885

Zegen

Na de zegen zingen wij: NLB. 415: 3

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus