Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 24 april 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Orde van dienst in Kortgene: lees/download hier

Orde van dienst Wissenkerke:

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 276: 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 276: 3

Kinderen gaan naar kindernevendienst

Kyriëgebed

Glorialied: 642: 1, 7 en 8

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: Genesis 28, 10-22

Lied: psalm 111: 1, 3 en 6

Schriftlezing Nieuwe Testament: Lucas 24, 13-35

Lied: 280: 5 en 6

Verkondiging

Orgelspel

Lied: 647

Mededelingen

(kinderen komen terug)

Gebeden

Slotlied:978: 2 en 4

Zegen

Amen (431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus