Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, Pasen 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Wissenkerke zondag 17 april 2022, 1e Paasdag.


- Orgelspel

- Welkom door ouderling van dienst.

- Aanvangslied: NLB 139: 1 en 2. ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’.

- Stil gebed, votum en groet.

- Lied: NLB 139: 11. ‘Gedachten ongeëvenaard’.

- Aandacht kinderen kindernevendienst ‘Ben je klaar voor het feest’. Vandaag ‘Droog je tranen’.

- Zingen projectlied: ‘Een slinger van verhalen’ en ‘ Maria ziet wat God ons geeft’.

Kinderen gaan naar de nevendienst

- Kyriëgebed.

- Glorialied: NLB 621:1, 2, 4 en 5. ‘Heerlijk verschenen is de dag’.

- Inleiding lezingen.

- Lezingen: Jesaja 25,6-9 en Johannes 20,1-18.

- Lied: NLB 626: 1, 2, 3, 4, 5 en 8. ‘Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg’.

- Uitleg en verkondiging.

- Orgelspel.

- Lied: 611: 1, 3 en 4. ‘Wij zullen leven, God zij dank’.

- Mededelingen.

- Inzameling van de gaven

Tijdens de inzameling van de gaven komen de kinderen terug.

- Terugkoppeling kindernevendienst en ophangen poster.

- Gebeden, eindigend met gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’.

- Slotlied: NLB 630: 1, 2 en 4. ‘Sta op een morgen ongedacht’.

- Zending en zegen.

- Orgelspel.

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus