Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 10 april 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Voor een blijmoedig mens is het leven een feest.”
(Spreuken 15:15)

Bij de diensten
Op Zondag 10 april is er om 09:30 uur dienst in de Opstandingkerk.
Voorganger: dhr. Ten Klooster. Dit is een gezamenlijke dienst. Wij vieren Palmpasen. Met de kinderen maken wij in de kindernevendienst Palmpasenstokken en die tonen we bij terugkomst in de dienst.

Volgende diensten
De komende week is de Goede Week.
Op woensdag 13 april is er een eilandelijke vesper in de Katse Kerk in Kats. Aanvang: 19:30 uur.
Op donderdag 14 april vieren wij het Heilig Avondmaal in een gezamenlijke dienst op Witte Donderdag in de Opstandingskerk in Wissenkerke. Aanvang: 19:00. Voorganger: dhr. Ten klooster.
Op vrijdag 15 april is de heer Ten Klooster opnieuw onze voorganger in een gezamenlijke dienst in de Opstandingskerk om 19:00 uur op Goede Vrijdag.
Op zaterdag 16 april is er een gezamenlijke viering in de Katse Kerk in Kats op Stille Zaterdag, de eilandelijke Paaswake. Aanvang 21:00 uur.
Op zondag 17 april is er opnieuw een gezamenlijke dienst in de Opstandingskerk om 10:00 uur met ds. Van der Linden. We vieren dan Pasen. Deze dienst wordt voorafgegaan door een gezamenlijk Paasontbijt in Zaal Onder de Toren. Aanvang: 08:30 uur (half negen).
Opgeven vooraf via: diaconie@pgdeontmoeting.nl of bij de diakenen.

Activiteiten
Op zondag 17 april wil de diaconie graag het traditionele paasontbijt weer organiseren. Dat geeft iedereen de gelegenheid om bij te praten onder het genot van een ontbijtje met een eitje. Wij hopen u allen te verwelkomen in Zaal onder de Toren in Wissenkerke op deze paasmorgen om 08.30 uur.
Komt u ook? Hoe meer mensen hoe meer gezelligheid.
Als u hieraan wilt deelnemen, geef u dan op bij een van de diakenen of stuur een mail naar diaconie@pgdeontmoeting.nl.
Mocht u vragen hebben dan horen de diakenen dat graag.

Collecten
Deze week collecteren wij voor: Jong Protestants, PaasChallenge.
De tweede collecte is bestemd voor: Eredienst en Pastoraat.
U kunt geven in de collecten in de kerk of via de bank.

Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271
Zending NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,
Kees Blok, h.t. scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland


Orde van dienst:

Welkom

Lied 118: 9,10

Votum en groet

Lied 73: 9,10

Kinderen/nevendienst
Lied: Een slinger van verhalen (beluisteren)

Gebed

Lezing O.T.: Jesaja 52: 7-10

Lied 550: 1, 2

Lezing N.T.: Joh 12: 12-19

Lied 550: 3

Overdenking

Orgelspel

Lied 551:

Mededelingen

Dank en voorbeden

Lied 704:

Zegen

Bij de uitgang: inzameling gaven

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus